Notoria w zdalnym dostępie

Wykorzystane bazy danych: Notoria

Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych danymi spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – dla użytkowników z UEK baza Notoria jest teraz dostępna również zdalnie, czyli z dowolnego miejsca na świecie. Aby z niej skorzystać wystarczy aktywne konto biblioteczne. Zapraszam na krótki przegląd zawartości bazy.

Do Notorii, tak jak do większości innych baz, wchodzimy za każdym razem ze strony biblioteki, z zakładki Zasoby online. Dzięki temu mamy gwarancję, że otwieramy aktualny link i system rozpoznaje nas jako uprawnionych użytkowników z UEK.

Na stronie startowej w głównym oknie wyświetlają się aktualności, a podstawowa nawigacja po bazie odbywa się za pomocą menu na samej górze. W zależności od tego czy interesują nas obligacje, fundusze lub akcje – wybieramy odpowiednią zakładkę. Najbardziej po prawej stronie znajduje się przycisk Pobierz kierujący do notowań giełdowych i danych finansowych.

Przyjrzyjmy się kolejno wymienionym sekcjom, zaczynając od lewej strony. Na początek – obligacje. Po wybraniu tej zakładki zobaczymy Skaner obligacji, zawierający zestaw filtrów do określenia preferencji użytkownika. Spośród nich warto zwrócić szczególną uwagę na ten pierwszy, z napisem Wybierz sektor.

Pozwala on wybrać określony rodzaj obligacji: skarbowe, korporacyjne, spółdzielcze, komunalne lub listy zastawne.

Dla przykładu zdecydowałem się na obligacje korporacyjne i wybrałem jedną z nich, klikając na jej podlinkowany kod w kolumnie po lewej stronie. Otworzył się nowy ekran ze szczegółowymi informacjami na temat tego instrumentu. A całą jego historię można ściągnąć klikając w przycisk pobierz.xls.

Jeśli chodzi o zakładkę Fundusze, to możemy od razu zdecydować się na jeden z ich rodzajów lub skierować się do skanera, który działa tak samo jak przy obligacjach. W jeden lub drugi sposób określimy parametry szukanych funduszy i po wybraniu któregokolwiek z nich otrzymamy szczegółowe informacje z możliwością eksportu danych na jego temat.

Analogicznie wygląda sytuacja w zakładce Akcje, gdzie od razu widzimy podział na kategorie spółek wraz z przyciskiem kierującym do skanera.

Również tutaj po wybraniu jednej ze spółek wyświetli się komplet informacji na jej temat, pogrupowany w jasno opisane zakładki. Przy eksporcie danych najpierw musimy określić czy interesują nas dane finansowe czy komunikaty (za pomocą przycisku wybierz typ).

Jeśli chodzi o pobierane danych w Notorii, to trzeba przyznać że twórcy bazy postarali się aby był to prosty i przyjemny proces. Można się o tym przekonać wybierając w górnym menu przycisk Pobierz.

Trzeba zdecydować się na notowania giełdowe lub dane finansowe. Prześledzimy oba warianty, rozpoczynając od notowań.

W tym wypadku mamy do dyspozycji dane zbiorcze dla wszystkich spółek giełdowych, ewentualnie tylko dla notowanych na GPW lub tylko tych z rynku NewConnect albo byłych spółek publicznych. Możemy pobrać notowania surowe lub z uwzględnieniem splitów/scaleń, praw poboru i dywidend, wedle uznania. A oprócz tego – indeksy giełdowe.

Dane są dostępne w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. W każdym wypadku dostaniemy spakowany plik zip, zawierający odpowiednie notowania wybranych spółek w formacie csv.

Natomiast jeśli chodzi o dane finansowe spółek, to można je pobierać zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo. Obrazek poniżej pokazuje dostępne możliwości w tym zakresie:

Pierwszy na tej liście, najobszerniejszy plik zip zawiera dane wszystkich spółek obecnych w bazie.

Ponadto na tej samej stronie znajdują się także gotowe do pobrania specyfikacje techniczne dla dostępnych formatów danych, pliki z danymi w MS Access, dane zbiorcze dotyczące emisji, akcjonariuszy, zarządów/rad nadzorczych oraz zebrane komunikaty dla wybranych grup spółek.

A poniżej tabela ze wszystkimi spółkami opracowywanymi w bazie, bardzo przydatna kiedy interesuje nas tylko jeden lub kilka podmiotów. Kolejność alfabetyczna, a przy każdej spółce link do pliku xls z jej danymi finansowymi.

Zobaczmy, jak taki plik wygląda i co się w nim znajduje. Za przykład niech posłuży znana spółka produkująca gry wideo.

Po otwarciu pliku wyświetla się domyślnie zakładka Info, z bardzo podstawowymi informacjami. Aby dotrzeć do szczegółowych danych, trzeba skorzystać z zakładek na dole.

Shareholders to akcjonariusze, Issues pokazuje emisje i operacje korporacyjne, a Employment – osoby zarządzające i zatrudnienie.

Natomiast dane finansowe znajdują się w zakładkach opisanych skrótami. Te z końcówką C pochodzą ze sprawozdań skonsolidowanych, a te z końcówką S – z jednostkowych. Q to dane kwartalne, Y – roczne, T – z trzech pierwszych kwartałów danego roku, a H – półroczne. Dodatkowo mamy jeszcze zakładki segments, gdzie wyodrębnione są poszczególne obszary działalności spółki.

Na obrazku poniżej fragment danych skonsolidowanych w ujęciu rocznym, czyli z zakładki YC.

Za pomocą przycisku z plusem na górze arkusza rozwija się kolumny z wcześniejszymi okresami czau (kiedy jesteśmy w zakładce YC będą to lata, jeśli wybierzemy QC to kwartały itd.).

Przyciski z plusem i minusem po lewej stronie służą do pokazywania lub chowania danych pogrupowanych w kategorie: bilans, dochody, przepływy, zmiany w kapitale własnym, a także wskaźniki finansowe, wskaźniki DuPonta, dodatkowe informacje oraz modele dyskryminacyjne.

Pliki są aktualizowane na bieżąco, to znaczy że kiedy pojawi się np. nowy raport kwartalny danej spółki, to w odpowiedniej zakładce dodana zostanie nowa kolumna z danymi z tego raportu. Dlatego pobierając plik z bazy dostajemy najbardziej aktualne dane w tym konkretnym momencie.