Podstawowe informacje makroekonomiczne

Wykorzystane bazy danych: CEIC, OECD iLibrary, Passport GMID, World DataBank

W zależności od sytuacji, czasem potrzebujemy szczegółowych danych statystycznych i analiz na zadany temat, a czasem wystarczą nam najbardziej ogólne, podstawowe informacje. W tym odcinku chciałbym skupić się na tym drugim scenariuszu. Zobaczymy gdzie i jak uzyskać szybką informację o przykładowych czterech wybranych wskaźnikach, obrazujących sytuację społeczo-ekonomiczną. Będą to wzrost PKB, poziom bezrobocia, inflacja oraz prognozowana długość życia. Do analizy wybrałem cztery kraje z różnych kontynentów: Czechy, Indie, Meksyk oraz Urugwaj.

Dysponujemy kilkoma źródłami, gdzie takie informacje można uzyskać, proponuję zacząć od bazy World dataBank stworzonej przez Bank Światowy. Zawiera ona w sobie szereg mniejszych baz, a wśród nich wydawaną wcześniej jako osobne wydawnictwo World Development Indicators. Znajdziemy ją na stronie Biblioteki → E-źródła → Statystyka międzynarodowa → World dataBank.

Domyślnie baza otwiera się właśnie na World Development Indicators połączonej z Global Development Finance, więc nie musimy nic zmieniać. Musimy za to wybrać zmienne, zatem klikamy na Select variables.  Po wybraniu naszych czterech krajów, czas na wskaźniki. Wzrost PKB znajdziemy rozwijając sekcję Economic Policy & Debt, potem National accounts i klikając na Growth rates.  W głównym oknie wyświetlą się wszystkie wskaźniki z tej kategorii, wśród nich poszukiwany przez nas.

Analogicznie wybieramy pozostałe, stopę bezrobocia znajdziemy w sekcji Labor & Social Protection i dalej Unemployment. Inflacja będzie w Financial Sector i dalej Exchange rates & prices, a szacowana długość życia w Health i dalej Mortality. Kiedy już mamy to, czego szukaliśmy, ustalamy zakres czasowy i klikamy na Format Report. Na tym ekranie mamy możliwość określić, jak będą wyglądały wyniki naszej kwerendy. Proszę zwrócić uwagę na opcję Precision, określającą z dokładnością do ilu miejsc po przecinku mają być podane wyniki. Domyślnie jest ustawione na zero (tzn. że system poda nam wyniki w postaci liczb całkowitych), co w przypadku PKB czy inflacji niewiele nam powie, dlatego ja ustawiłem sobie na 0.00.  Pora na wyniki – klikamy View Data.

Za pomocą rozwijanego menu Row i Column możemy także na tym etapie zmienić sposób prezentacji danych.

Zmieniając źródło, baza Passport GMID dostarcza przede wszystkim informacji o rynkach, zawiera jednak również zaskakująco dużo danych makroekonomicznych. Zobaczmy jak znaleźć w niej szukane przez nas statystyki . Ścieżka dostępu: strona Biblioteki → E-źródła → Bazy danych – portale lub zakładka Zdalny dostęp na stronie Biblioteki, jeśli korzystasz z komputera spoza kampusu UEK. Najszybciej będzie, jeśli od razu po wejściu zaznaczymy opcję Countries & Consumers, wybierzemy temat z grubsza opisujący czego sobie życzymy i drugi, nieco bardziej precyzyjny.

Otworzy się drzewo kategorii, wybieramy z niego interesujące nas cztery parametry, po czym klikamy Now Choose Geographies i zaznaczamy nasze kraje.

Teraz pozostaje nam już tylko kliknąć See data now i gotowe.

Polecam znajdujące się po lewej stronie menu Convert Data. Za jego pomocą można zmieniać wskaźniki i kraje a także czas lub jednostkę bez konieczności ponownego określania wszystkich parametrów.

Jeśli chodzi o statystyki, nieoceniona jest baza CEIC Data (wejście przez stronę Biblioteki → E-źródła → Statystyka międzynarodowa lub zakładka Zdalny dostęp na stronie Biblioteki, jeśli korzystasz z komputera spoza kampusu UEK) . Zgodnie z sugestią na stronie otwieramy ją za pomocą Internet Explorera. Widzimy alfabetyczną listę krajów, rozwijamy pierwszy z naszej listy, czyli Czechy. Niby wszystko jest proste, wystarczy znaleźć odpowiednie wskaźniki i je zaznaczyć. Okazuje się jednak, że baza oferuje na tyle szczegółowe informacje, że nie zawsze łatwo dotrzeć do tej bardziej ogólnej. Przykład?  Proszę bardzo: szukamy wzrostu PKB. Wybieramy National Accounts, a tam…

To i tak nie wszystkie możliwości jakie oferuje baza na ujęcie samego tylko PKB, w sumie jest ich około 30. To daje pojęcie, jak szczegółowe dane można stąd wyłowić. Ale my tym razem szukamy tylko ogólnego procentu o jaki wzrósł (lub spadł) czeski PKB, stąd wybór wskaźnika GDP Volume Index YoY%, czyli rok po roku. Podobnie z innymi parametrami – są jak najbardziej dostępne ale trzeba je znaleźć wśród WIELU podobnych. Kiedy już to mamy, klikamy na ikonkę Download to Excel, na górze strony. Powinno pojawić się menu, w którym określamy jaki życzymy sobie format wyników (jeśli się nie pojawi, trzeba kliknąć na zakładkę Settings na górze strony).

Koniecznie trzeba zaznaczyć opcję  Download Series Information, bez tego informacja będzie niepełna. Zaznaczając opcję Items, dajemy sobie możliwość wyboru dodatkowych składników opisu danych. Jeśli wszystko się zgadza, dajemy Download.

Zostawiłem domyślnie aktywną opcję All Observations dotyczącą czasu, więc w wynikach mamy dane za wszystkie lata jakie są dostępne w bazie dla danego wskaźnika. Możemy stworzyć osobne pliki dla każdego badanego kraju lub wrzucić wszystko do jednego pliku. Na obrazku tyko fragment dotyczący Czech w  latach 90-tych,  jako przykład.

Na wstępie była mowa o konkretnych czterech krajach,  ale przy okazji nadmienię, że szybką i solidną informację makroekonomiczną o krajach członkowskich OECD można znaleźć w portalu OECD iLibrary (strona biblioteki → E-źródła → Bazy danych – portale lub zakładka Zdalny dostęp na stronie Biblioteki, jeśli korzystasz z komputera spoza kampusu UEK). Konkretnie w dziale Factbook.