Analiza sektora gospodarki

Wykorzystane bazy danych: CEIC, EMIS

Tym razem chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat jednej z branż polskiej gospodarki – powiedzmy, że interesuje nas rynek słodyczy. Będziemy chcieli uzyskać dane o kondycji całej branży, poznać główne przedsiębiorstwa i ich pozycję na tym rynku oraz przyjrzeć im się tak dokładnie, jak to będzie możliwe.

Niezastąpiony w tej sytuacji będzie portal EMIS. Wchodzimy przez stronę Biblioteki → E-źródła → Bazy danych – portale → EMIS Emerging Markets Information Service (takie jest rozwinięcie skrótu i pełna nazwa tego serwisu). Po wejściu wyświetla się strona, na której musimy wybrać jaki kraj nas interesuje. Tabela z listą krajów znajduje się po prawej części ekranu. Klikamy na Polskę i wchodzimy do portalu. Domyślnie pokazuje się wyszukiwarka – nie jest zła, ale w tym przypadku istnieje szybszy sposób na dotarcie do informacji, jakich poszukujemy.

Z poziomego menu wybieramy Sektory gospodarki. Baza wyświetla najważniejsze sektory, ale żaden spośród nich nie pasuje do naszego tematu (produkcja żywności to chyba jednak zbyt szerokie ujęcie). Dlatego klikamy w opcję Wszystkie sektory. Tam jest już większe pole manewru i większa szczegółowość. Nie ma wyodrębnionego sektora „produkcja słodyczy”, jest „Produkcja cukru i wyrobów cukierniczych” i to musi nam wystarczyć. Wchodzimy. W profilu sektora mamy do wyboru: aktualności, analizy, wskaźniki statystyczne, spółki oraz źródła dotyczące sektora.

Z tego musimy wyłowić dane dotyczące produkcji słodyczy. Aktualności mogą się nam przydać albo nie, o wskaźnikach statystycznych będzie mowa w dalszej części, teraz skupimy się na analizach. W tym przypadku sprawa była o tyle prosta, że system wybiera na stronę główną profilu najnowsze analizy. A wśród  nich widzimy niezwykle obiecujący tytuł „Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych”, dostępny zarówno w postaci pliku pdf, jak i xls. Rzut oka na spis treści utwierdza nas w przekonaniu, że lepiej trafić nie mogliśmy.

Znajdziemy tu informacje o kondycji całej branży, a także dane dotyczące udziałów w rynku poszczególnych przedsiębiorstw.

W tym przypadku mieliśmy szczęście, bo interesujący nas raport był jednym z najnowszych z tej branży, może się jednak zdarzyć, że wśród wyróżnionych nie będzie niczego interesującego. Wtedy dobrze jest przejrzeć wcześniejsze publikacje z działu Analizy (klikając w Zobacz następne 50 dokumentów) i prawie na pewno coś wartościowego się znajdzie.

OK, wiemy już dużo o branży, znamy głównych graczy na tym rynku, więc dowiedzmy się o nich więcej. Kiedy wchodzimy na stronę profilu sektora, po prawej stronie na dole mamy Najważniejsze spółki.

Okazuje się jednak, że są to nie tylko producenci słodyczy, ale firmy z całego sektora Produkcja cukru i wyrobów cukierniczych, w dodatku tylko kilka w układzie alfabetycznym, który nam nic nie daje. Żeby zobaczyć wszystkie klikamy Więcej lub wybieramy zakładkę Spółki z poziomego menu. Nas interesują tylko producenci słodyczy, zatem, wiedząc już z raportu jakie to firmy, możemy po kolei zapoznać się ze szczegółami na ich temat. Tutaj dla przykładu wybieramy jedną z nich – Ferrero Polska.

Widzimy ogólne dane: status, formę prawną, NIP, REGON, dane teleadresowe, liczbę zatrudnionych, władze firmy, udziałowców, opis działalności, najpopularniejsze marki handlowe i główne produkty, a także główne kierunki importu i eksportu. Oprócz tego możemy zobaczyć pozycję firmy w sektorze (tutaj będą już tylko producenci słodyczy). W dolnej części strony znajdują się odnośniki do raportów finansowych oraz analizy dotyczące stricte tego przedsiębiorstwa.

W prawej części widać najbardziej podstawowe fragmenty bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników finansowych. Więcej informacji znajdziemy klikając w elementy poziomego menu, które zawiera: Aktualności, Analizy, Dane finansowe i narzędzia analityczne, Dokumenty finansowe/raporty roczne oraz Więcej informacji o tej spółce.

Tuż pod tym menu możemy jeszcze kliknąć na zestawienie danych spółki, a co jeszcze lepsze – możemy sami takie zestawienie skomponować. Posłuży do tego Kreator zestawienia.

Za jego pomocą wybierzemy interesujące parametry i zestawienie gotowe, możemy go sobie nawet zażyczyć w pdfie.

Wracając jeszcze do profilu sektora, warto spojrzeć na Wskaźniki statystyczne. Baza podaje nam dane dotyczące produkcji cukru, oraz produkcji czekolady i produktów czekoladowych. Klikając na ten drugi wskaźnik otrzymujemy tabelę z danymi za poszczególne miesiące (na obrazku tylko fragment).

Najeżdżając myszką na nazwę wskaźnika zobaczymy jego właściwości, w tym zakres czasowy jaki możemy uzyskać.

Na obrazku widzimy wyraźnie, że źródłem danych jest Central Statistical Office czyli GUS, tymczasem w profilu sektora mieliśmy informację że źródłem jest baza CEIC (do której nasi czytelnicy też mają dostęp).

Wbrew pozorom nie ma tu sprzeczności, po prostu baza CEIC korzysta z danych GUS, a portal EMIS powołuje się na bazę CEIC. Dane są te same i nie ma powodu wątpić w ich wiarygodność. Skoro już mowa o bazie CEIC to zawsze możemy do niej zajrzeć żeby się przekonać, czy nie ma tam więcej interesujących informacji. Wchodzimy przez stronę Biblioteki → E-źródła → Statystyka międzynarodowa. W bazie wybieramy Polskę, rozwijamy menu Production, a potem Industrial production: Volume i tam ze słodyczy znajdziemy tyle:

Przyda się nam to gdybyśmy potrzebowali danych na temat samej czekolady, bez innych produktów cukierniczych. Piszę o tym dlatego, że być może w przypadku analizy innych sektorów baza CEIC okaże się pomocna.

I tak, po stosunkowo krótkich poszukiwaniach, mamy zupełnie dobry obraz rynku słodyczy w Polsce.