Wykorzystane bazy danych: EMIS

Wiem wiem, o Emisie było całkiem niedawno. Wracam jednak do tematu, bo to jedna z naszych najlepszych i najbardziej popularnych baz, a zmiany które wprowadził jej wydawca spowodowały, że nie wszyscy potrafią szybko odnaleźć potrzebne informacje. Baza rzeczywiście wygląda i działa inaczej. Na szczęście jej zawartość ciągle jest imponująca i trzeba ją po prostu oswoić, aby się o tym przekonać. W tym odcinku zajmiemy się sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstw, sprawdzimy gdzie w nowej wersji Emisa znaleźć wyniki finansowe spółek giełdowych (Notoria) oraz dane dotyczące jednostek samorządu terytorialnego (Municipium).

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: Amadeus

W poprzednim odcinku sprawdziliśmy w jaki sposób szukać przedsiębiorstw z danej branży w wybranych regionach Europy. Dzięki temu mogliśmy mniej więcej oszacować ich ilość i uszeregować je według wybranych kryteriów. Teraz czas na poważniejsze analizy. Nadal będziemy badać firmy telekomunikacyjne z Saksonii, województwa dolnośląskiego i dwóch krajów samorządowych w Czechach: libereckiego i usteckiego, ale wykorzystamy do tego celu bardziej zaawansowane narzędzia oferowane przez bazę Amadeus.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: Amadeus

Dysponujemy wieloma źródłami, w których można znaleźć informacje o poszczególnych gałęziach gospodarki w wybranych krajach. Jednak sprawa się nieco komplikuje, kiedy potrzebujemy danych na temat jakiejś branży w ujęciu regionalnym. Na przykład jeśli chcemy przyjrzeć się firmom telekomunikacyjnym z pogranicza polsko-czesko-niemieckiego. Tu z pomocą przyjdzie nam baza Amadeus, zawierająca dane na temat wielkich, dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z całej Europy. Zobaczymy ile jest takich firm i według jakich kryteriów możemy ich szukać.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EMIS

Żeby coś rzetelnie przeanalizować, potrzeba dokładnych danych. Jeśli chodzi o firmy notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to pełną historię ich notowań znajdziemy w bazie EMIS. Co więcej, znajdziemy tam również bieżące i historyczne wartości indeksów giełdowych oraz instrumentów finansowych i kursów walut. Gdzie tego szukać? Proszę czytać dalej…

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: Bankscope, EMIS

Gdzie szukać informacji na temat banków, ich działalności i kondycji finansowej? Proponuję zajrzeć do dwóch baz. Bankscope zawiera szczegółowe informacje o ponad 23 000 banków publicznych i prywatnych z całego świata i dostarcza narzędzi do ich porównywania. Z kolei w bazie EMIS znajdziemy dane o bankach i sektorze bankowym z Polski i innych rynków wschodzących (emerging markets). Wskaźniki, sprawozdania finansowe, informacje z audytu, informacje o głównych udziałowcach? Nie ma problemu!

Czytaj dalej