Wykorzystane bazy danych: Human Development Reports, World DataBank

W bazach danych dostępnych na naszej stronie można znaleźć prawie wszystko, co potrzebne do napisania dobrej pracy licencjackiej/magisterskiej lub sporządzenia porządnego referatu czy raportu. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, kiedy warto podeprzeć się źródłami zewnętrznymi. Na przykład jeśli jesteśmy zainteresowani tematyką związaną ze wskaźnikiem rozwoju społecznego. „U nas” znajdziemy wiele elementów składających się na to zagadnienie, ale istnieje baza prowadzona przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP, United Nations Development Programme), w całości poświęcona analizie rozwoju społecznego – Human Development Reports.

Czytaj dalej