Wykorzystane bazy danych: Notoria

Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych danymi spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – dla użytkowników z UEK baza Notoria jest teraz dostępna również zdalnie, czyli z dowolnego miejsca na świecie. Aby z niej skorzystać wystarczy aktywne konto biblioteczne. Zapraszam na krótki przegląd zawartości bazy.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EMIS, Notoria

W tym odcinku poszukamy mniej standardowych informacji o spółkach giełdowych. W związku z nowymi regulacjami prawnymi (o których więcej można przeczytać na przykład tutaj), interesującym tematem mogą być komitety audytu w spółkach notowanych na WGPW. Będziemy próbowali dowiedzieć się też jaka jest skala obecności kobiet w radach nadzorczych. Pomoże nam w tym przede wszystkim baza Notoria.

Czytaj dalej