Zdalny dostęp

Z dostępu (np. z domu) mogą korzystać – po zalogowaniu się – pracownicy oraz studenci UEK (wszystkich rodzajów studiów), zapisani do Wypożyczalni BG UEK i posiadający ważną (w bieżącym roku akademickim – nie dotyczy pracowników) kartę biblioteczną/ELS.

Dostęp uruchamiany jest automatycznie. Dane odświeżane są raz dziennie (o północy).

Przy logowaniu należy podać:

  • Nazwa użytkownika: numer karty bibliotecznej (2020……….) > na odwrocie ELS
  • Hasło: seria i nr dowodu tożsamości (seria dużymi literami, numer bez spacji).

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy sprawdzić czy:

  • karta biblioteczna jest aktywna;
  • opłata za przetrzymane książki nie przekracza 10 PLN.

Prezentowane zasoby elektroniczne chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z wydawnictw elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu do baz oraz przewidzianą prawem odpowiedzialność.

Bazy danych w zdalnym dostępie dla Towaroznawców:

Portal ułatwia dostęp do zasobów czasopism elektronicznych poprzez platformy baz danych oraz dostarcza informacje na temat periodyków drukowanych, prenumerowanych przez Bibliotekę lub otrzymywanych w ramach kolekcji specjalnych: Banku Światowego, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Baza ta jest ważnym źródłem informacji o dorobku wszystkich pracowników Uczelni.

OECD iLibrary to biblioteka online oferująca dostęp do elektronicznych publikacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Użytkownicy znajdą tu książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i bazy danych tworzone przez OECD.

EBSCOhost umożliwia dostęp do pełnotekstowych baz danych, które zawierają łącznie teksty artykułów z ponad 8000 czasopism (głównie w języku angielskim, ale także francuskim, niemieckim, hiszpańskim, holenderskim, słowackim, słoweńskim, serbskim, tureckim) i innych publikacji oraz streszczenia i indeksy z ponad 7000 czasopism.

EMIS to serwis zawierający obszerne informacje ekonomiczne, finansowe i polityczne.Umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych, agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych oraz raportów branżowych. Korzystać można także z notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych. Towaroznawcom polecamy dostępne w serwisie pełne teksty wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Poza Kampusem i BWT UEK baza dostępna tylko dla doktorantów i pracowników UEK. (Decyzja wydawcy)

Elektroniczna wersja dziennika Gazeta Prawna wzbogacona o zbiór ujednoliconych aktów prawnych oraz opracowania dotyczące najciekawszych zagadnień prawnych.

IBUK Libra to bogaty wybór publikacji największych polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych oraz wyjątkowy księgozbiór niedostępny na innych platformach.

Serwis InforLex Biblioteka to wyczerpujące kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawnych, z jakimi spotykają się zarządy, służby finansowe oraz działy dużych i średnich przedsiębiorstw.

Nature to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Ukazuje się w formie tygodnika ilustrowanego od 1869 r. Opisuje odkrycia i najnowsze badania z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych.

ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną zawierającą przede wszystkim czasopisma z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych wydawnictwa Elsevier.

Baza z czasopismami i książkami, opublikowanymi przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers.

Baza Wiley Online Library obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych reprezentujących szeroką gamę dziedzin, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne.