System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) baza CBR dla studentów Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) to baza bibliograficzna opracowywana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe oraz uczelnie rolnicze. Baza danych SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, w znacznej części adnotowaną, zawierającą opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, … Continued

Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN) – baza wiedzy o suplementacji diety i zdrowym żywieniu dla Towaroznawców

Journal of the International Society of Sports Nutrition wydawany przez BioMed Central jest źródłem wiedzy z zakresu żywienia sportowców i osób aktywnych fizycznie. To anglojęzyczne czasopismo internetowe zawiera bogatą bazę artykułów koncentrujących się na skutkach suplementacji i odpowiedniego żywienia sportowca, wpływu żywienia na przemianę … Continued

EMIS INTELLIGENCE dla Towaroznawców

Serwis informacyjny Emerging Markets Information Service (EMIS) umożliwia dostęp do szerokiego wachlarza ekonomicznych wiadomości biznesowych i branżowych, treści zastrzeżonych, raportów, danych i statystyk oraz aktualności uzyskiwanych z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Za pośrednictwem EMIS można dotrzeć do ok. 10 tys. publikacji dotyczących rynków … Continued

Baza danych SpringerLink

Baza danych SpringerLink należąca do koncernu wydawniczego Springer, Part of Science + Business Media, jest wiodącą na świecie witryną zapewniającą środowisku akademickiemu, instytucjom naukowym oraz bibliotekom wysokiej jakości treści naukowe i usługi informacyjne. Serwis oferuje bogatą kolekcję czasopism, książek, encyklopedii, protokołów oraz serii … Continued

Platforma Wiley Online Library zasobem źródłowych materiałów o profilu towaroznawczym

Wiley Online Library, należąca do wydawnictwa Wiley-Blackwell, jest platformą tematyczną oferującą obszerny, interdyscyplinarny zbiór zasobów internetowych m. in. z nauk biologicznych, medycznych, fizycznych, nauk o społeczeństwie i humanistycznych, także zbiór materiałów z dziedziny inżynierii, informatyki, matematyki i statystyki. Ze względu … Continued

Czasopisma on-line o profilu towaroznawczym

Sigma-Not Portal wydawnictwa pracy fachowej SIGMA-Not jest największą bazą artykułów technicznych online. Dla studentów Wydziału Towaroznawstwa to bieżące źródło wiedzy fachowej z zakresu przemysłu spożywczego, zbożowo-młynarskiego, gastronomicznego, fermentacyjnego i owocowo-warzywnego, gospodarki mięsnej, przemysłu chemicznego, włókiennictwa, opakowalnictwa, ekologii i ochrony środowiska … Continued