Czasopisma on-line o profilu towaroznawczym

Sigma-Not

Portal wydawnictwa pracy fachowej SIGMA-Not jest największą bazą artykułów technicznych online. Dla studentów Wydziału Towaroznawstwa to bieżące źródło wiedzy fachowej z zakresu przemysłu spożywczego, zbożowo-młynarskiego, gastronomicznego, fermentacyjnego i owocowo-warzywnego, gospodarki mięsnej, przemysłu chemicznego, włókiennictwa, opakowalnictwa, ekologii i ochrony środowiska oraz zarządzania jakością. Znajdująca się tu baza artykułów, zawiera dostęp do pełnych tekstów od roku 2004. Bieżący rok wydania jest objęty embargo, a więc dostęp do niego jest wyłącznie w wersji drukowanej w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa. Wersja on-line kolekcji czasopism Sigma-Not dostępna po zalogowaniu w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa oraz Czytelni Czasopism BG UEK.

Sigma

ProTest

proTEST jest jedynym w Polsce miesięcznikiem, który zamieszcza testy porównawcze dotyczące żywności, kosmetyków, sprzętu AGD i RTV oraz innych produktów. Bezpłatny dostęp wyłącznie w w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa.

Protest

Food Lex

Food-Lex, kwartalnik wydawany przez Polską Federację Producentów Żywności i Związek Pracodawców, koncentruje się na praktycznych zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa żywnościowego i ochrony środowiska. Celem czasopisma jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu znakowania, stosowania substancji dodatkowych i aromatów, higieny produkcji, składu produktów, zanieczyszczeń żywności, postępowania w sytuacjach kryzysowych i innych bieżących kwestii legislacyjnych. Bezpłatny dostęp do wersji on-line po zalogowaniu w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa.

fooodd1

Science Direct

Baza ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną zawierającą przede wszystkim czasopisma wydawnictwa Elsevier z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych oraz ekonomii, biznesu i zarządzania. Studenci Wydziału Towaroznawstwa znajdą tu literaturę obcojęzyczną przydatną przy zbieraniu bibliografii do prac dyplomowych (więcej na temat ScienceDirect w artykule: Pełnotekstowa baza danych Science Direct dla Towaroznawców.). Baza w zdalnym dostępie BG UEK dla pracowników i studentów UEK (po zalogowaniu).

d

SpringerLink

Baza Springer Link z czasopismami ( w większości) i książkami, opublikowanymi przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers. Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny, dietetyki, żywności, materiałoznawstwa. Większość z nich jest w języku angielskim, ale również w języku niemieckim, włoskim, francuskim. Zbiór na pewno zainteresuje Studentów Wydziału Towaroznawstwa. Baza w zdalnym dostępie BG UEK dla pracowników i studentów UEK (po zalogowaniu).

springer

Wiley Online Library

Studenci Wydziału Towaroznawstwa za pośrednictwem Wiley Online Library mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych materiałów o profilu towaroznawczym, obejmujących swoją tematyką zagadnienia z zakresu żywienia człowieka, chemii i technologii żywności, mikrobiologii, biotechnologii, toksykologii, chemii, fizyki, inżynierii produkcji, ekologii oraz materiałoznawstwa. Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism „Full Collection”. Czytelnik odwiedzający Wiley Online Library, poza pełnym tekstem artykułu z czasopisma, ma możliwość uzyskania dostępu do ilustracji, tabel, wykresów, odsyłaczy do literatury źródłowej, cytowań i informacji uzupełniających. Więcej na temat WOL w artykule: Platforma Wiley Online Library zasobem źródłowych materiałów o profilu towaroznawczym.

wiley

Ekonomia On-line

Serwis Ekonomia On-line zapewnia zintegrowany, szybki i prosty dostęp do internetowej informacji o wydawnictwach ciągłych, encyklopedycznych, leksykonach, bazach danych, organizacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach naukowych czy wreszcie stronach tematycznych z dziedziny nauk ekonomicznych. Dzięki bieżącej aktualizacji stanowi przegląd najnowszych źródeł internetowych z nauk ekonomicznych zapewniając tym samym swoim odbiorcom profesjonalny serwis mogący służyć pomocą przy zbieraniu literatury do pracy dyplomowej, informacji konsumenckiej, branżowej czy naukowej.

 

Ekonomia

Hotelarz

HOTELARZ jest to miesięcznik przeznaczony dla hotelarzy, który ukazuje się od 1962 roku. Ukazuje się w wersji papierowej nieprzerwanie już od 1962 roku, natomiast w wersji elektronicznej od 2005 roku. Wersja on-line kolekcji czasopisma jest dostępna po zalogowaniu w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa UEK.

Hotelarz

Logistyka Odzysku

Czasopismo dostępne jest po zalogowaniu w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa UEK.