BWT UEK posiada w swoich zbiorach bogatą kolekcję periodyków wydawnictw fachowych o profilu towaroznawczym. Najstarsze wydawnictwo ciągłe – Przemysł Chemiczny pochodzi z lat 20-tych ubiegłego stulecia. Aktualnie w wersji papierowej prenumeruje się 82 tytuły  – 72 wydawnictwa polskie i 10 zagranicznych.

  • Polecamy

Katalog komputerowy

Od 1998 r. informacje o zbiorach można znaleźć w katalogu komputerowym (lokalizacja Bibl. Towar.), dane z lat poprzednich znajdują się w katalogu kartkowym.

Lista prenumerowanych czasopism w wersji drukowanej: