EMIS INTELLIGENCE dla Towaroznawców

Serwis informacyjny Emerging Markets Information Service (EMIS) umożliwia dostęp do szerokiego wachlarza ekonomicznych wiadomości biznesowych i branżowych, treści zastrzeżonych, raportów, danych i statystyk oraz aktualności uzyskiwanych z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Za pośrednictwem EMIS można dotrzeć do ok. 10 tys. publikacji dotyczących rynków rozwijających się, obejmujących swym zasięgiem ponad 120 rynków, włączając w to Polskę. Baza umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych, agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych oraz raportów branżowych. Korzystać z niej można także wyszukując notowania giełdowe, statystyki i dane makroekonomiczne. Oferowany dostęp dotyczy zarówno informacji aktualnych jak i archiwalnych z ostatnich 10 lat (dla Polski od 1996 r.). Baza EMIS dostępna na terenie Kampusu i w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa UEK, poza Kampusem, decyzją wydawcy, dostępna tylko dla doktorantów i pracowników UEK.

Czytaj więcej…