W Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa UEK gromadzony jest księgozbiór z zakresu towaroznawstwa oraz nauk pokrewnych – marketingu, logistyki, prawa, ekologii, fizyki, chemii, mikrobiologii, biotechnologii, żywienia człowieka, odnawialnych źródeł energii, rolnictwa, zarządzania oraz wzornictwa. Główny profil zbiorów stanowi towaroznawstwo żywności i przemysłowe, opakowalnictwo, materiałoznawstwo, nauki techniczne, inżynieria i technologia produkcji. Bogaty zasób wydawnictw zwartych stanowią publikacje dotyczące kształtowania jakości produktów oraz zarządzania jakością. W BWT zgromadzonych jest ponad 4 tyś. woluminów wydawnictw zwartych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa śledzi aktualną ofertę wydawniczą i kupuje corocznie kilkaset tytułów z ww dziedzin.

  • Nowości książkowe

Katalog komputerowy

Od 1998 r. informacje o zbiorach można znaleźć w katalogu komputerowym (lokalizacja Bibl. Towar.), dane z lat poprzednich znajdują się w katalogu kartkowym.
Zbiory udostępniane są na miejscu. Książki można wypożyczać w Wypożyczalni Ogólnej BG UEK

Czytelnicy w BWT mają bezpośredni (tzw. wolny) dostęp do półek, dzięki czemu mogą swobodnie przeglądać zawartość zgromadzonych zbiorów. Książki ustawiane są na półkach wg UKD – Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.