BazTech to bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska.

Centralna Biblioteka Rolnicza gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny weterynaryjnej, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej, ochrony środowiska, leśnictwa, polityki i ekonomiki rolnej oraz nauk pokrewnych.

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej to baza bibliograficzna opracowywana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe oraz uczelnie rolnicze.

Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Eur-Lex zawiera opisy bibliograficzne i teksty europejskich aktów prawnych.

Portal PKN to serwis informacyjny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Na stronie PKN zamieszczona jest bezpłatna wyszukiwarka norm, gdzie można sprawdzić numer każdej Polskiej Normy lub polskiego dokumentu normalizacyjnego oraz ich aktualność i ewentualnie numer zastępującego dokumentu. Na portalu istnieje także możliwość przeglądania Katalogu Norm PKN

Portal internetowy Głównego Urzędu Statystycznego to bogata baza publikacji zawierająca dzienniki urzędowe oraz Roczniki Statystyczne GUS. Podane są tutaj aktualne informacje oraz dane o Polsce oraz wybranych krajach europy i świata.

Food lex – kwartalnik o prawie żywnościowym.

Sigma-Not – portal informacji technicznej zawierający ponad 80 tys. artykułów technicznych on-line.

Pro-test to  miesięcznik, który zamieszcza testy porównawcze żywności, kosmetyków, sprzętu AGD i RTV oraz innych produktów.

Biotechnology and Food Science – na portalu publikowane są oryginalne artykuły badawcze i opinie na temat wszystkich aspektów biotechnologii i żywności oraz dziedzin pokrewnych.

Portal Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia wyszukiwanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych, a także informuje o przepisach prawnych związanych z wprowadzaniem nowych patentów.