Platforma Wiley Online Library zasobem źródłowych materiałów o profilu towaroznawczym


Wiley Online Library, należąca do wydawnictwa Wiley-Blackwell, jest platformą tematyczną oferującą obszerny, interdyscyplinarny zbiór zasobów internetowych m. in. z nauk biologicznych, medycznych, fizycznych, nauk o społeczeństwie i humanistycznych, także zbiór materiałów z dziedziny inżynierii, informatyki, matematyki i statystyki.

Ze względu na profil publikacji, studenci Wydziału Towaroznawstwa za pośrednictwem Wiley Online Library mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych materiałów o profilu towaroznawczym, obejmujących swoją tematyką zagadnienia z zakresu żywienia człowieka, chemii i technologii żywności, mikrobiologii, biotechnologii, toksykologii, chemii, fizyki, inżynierii produkcji, ekologii oraz materiałoznawstwa. Platforma zapewnia zintegrowany dostęp do ponad 4.000.000 artykułów z 1500 czasopism, ponad 13.000 książek online i setki prac bibliograficznych, baz danych i innych zasobów.

Czytaj dalej…