Czytelnicy w BWT mają bezpośredni (tzw. wolny) dostęp do półek, dzięki czemu mogą swobodnie przeglądać zawartość zgromadzonych zbiorów. Książki ustawiane są na półkach wg UKD – Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej:

[0/9] (03)

Encyklopedie ogólne.

001

004

Nauka. Metodyka pracy umysłowej.

Informatyka.

006

Normalizacja. Metrologia.

1

Filozofia.

159.9

Psychologia.

316

Socjologia.

330.1

Ekonomia.

330.567.2

Konsumpcja.

331

Praca. Ergonomia.

339.1

Ogólne zagadnienia handlu. Rynek.

339.138

Marketing.

339.17

Giełdy towarowe.

339.188

Logistyka.

339.5

Handel zagraniczny.

339.543

Cła.

339.923 UE

Unia Europejska.

34

Prawo.

502/504

Ochrona środowiska. Zarządzanie i kontrola jakości środowiska.

504:628

Gospodarka odpadami, utylizacja, recykling.

51

Matematyka.

519.2

Statystyka matematyczna.

53

531/534

Fizyka.

Mechanika.

54

Chemia ogólna – zagadnienia, obliczenia, laboratoria, preparatyka.

543

Chemia analityczna.

544

Chemia fizyczna.

546

Chemia nieorganiczna.

547

Chemia organiczna.

549

Mineralogia.

577

Biochemia.

579

Mikrobiologia.

60

Biotechnologia.

604.6

611

Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Organizmy transgeniczne.

Anatomia człowieka.

612.3

Fizjologia. Trawienie. Normy żywieniowe.

612.8

Układ nerwowy. Narządy zmysłów. Wzrok. Słuch. Węch. Smak.

Zmysł czucia i dotyku. (Analiza sensoryczna).

613

Higiena odżywiania. Dieta. Dietetyka.

614

Zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne.

614.3

Nadzór i kontrola sanitarna. Nadzór nad artykułami spożywczymi i lekami.

615

Farmacja. Terapia. Farmakologia.

615.9

Toksykologia. Trucizny. Substancje szkodliwe.

616

Choroby. Patologie. Dermatologia.

620.1

Materiałoznawstwo. Badanie materiałów.

620.19

Korozja. Powłoki ochronne.

620.2

Towaroznawstwo.

620.9

Gospodarka energetyczna. Odnawialne źródła energii.

621

Maszyny. Aparatura. Urządzenia.

621.798

Opakowania.

631/633

Rolnictwo. Ekologiczne surowce rolnicze.

634/635

Owoce. Warzywa. Grzyby.

635.7

Rośliny przyprawowe.

636

Zootechnika.

637.1/.4

Mleczarstwo. Masło. Sery. Jaja.

637.5

Mięso.

638

Pszczelarstwo. Miód. Jedwabnictwo.

639.38

Ryby, produkty z ryb i innych zwierząt morskich.

64

Gastronomia. Hotelarstwo.

646.7

Kosmetyki. Środki piorące.

65.01

Organizacja i zarządzanie.

656

Transport.

657

Rachunkowość.

658.01

Zarządzanie przedsiębiorstwem.

658.5

Produkcja.

658.562

Jakość.

658.6/.8

Organizacja i technika handlu.

658.7

Gospodarka magazynowa.

659.1

Reklama.

66

Przemysł chemiczny. Technologia chemiczna.

663

Przemysł fermentacyjny. Alkohole. Woda.

663.2/.3

Wina. Przemysł winiarski.

663.4

Piwo.

663.9

Używki.

664

Przemysł spożywczy. Towaroznawstwo żywności.

664:658.56

Zarządzanie jakością żywności.

664.014

Skład chemiczny żywności. Badanie, ocena, analiza żywności.

664.1

Przemysł cukrowniczy. Cukiernictwo.

664.3

Oleje jadalne. Tłuszcze jadalne.

664.6/.7

Przetwórstwo zbożowe. Piekarstwo. Ciastkarstwo. Młynarstwo.

664.8/.9

Konserwowanie produktów spożywczych.

665

Paliwa. Kleje. Woski

666

Przemysł szklarski, ceramiczny, produktów wiążących.

667

Przemysł farbiarski.

669

Metalurgia. Hutnictwo. Metaloznawstwo.

674

Przemysł drzewny.

675

Przemysł skórzany.

676

Przemysł celulozowo-papierniczy.

677

Przemysł włókienniczy.

678

Tworzywa sztuczne. Guma.

684

Meblarstwo.

69

Budownictwo.

7

796

Sztuka. Wzornictwo przemysłowe.

Sport.

8

Lingwistyka.

811(03)

Słowniki wielojęzyczne.

811.111

Język angielski.

811.111.2

Język niemiecki.

811.131.1

Język włoski.

811.133.1

Język francuski.

811.161.1

Język rosyjski.

811.161.2

Język ukraiński.

811.162.3

Język czeski.

811.162.4

Język słowacki.

811.163.2

Język bułgarski.

811.163.4

Język serbsko-chorwacki.

811.511.141

Język węgierski.

91

Geografia.

929(03)

Biografie.

93/94

Historia.