Przejdź do treści

W Bibliotece znajduje się winda zewnętrzna (komunikująca parter i pozostałe piętra). Dodatkowo wewnątrz budynku mieszczą się dwie windy oraz na każdym piętrze odpowiednio przystosowane toalety. Stoły do pracy indywidualnej dla czytelników z niepełnosprawnością ruchową znajdują się w Oddziale Informacji i Dokumentacji, Czytelni Głównej oraz Sali Katalogowej. W Wypożyczalni zamontowano stanowiskową pętlę indukcyjną, a stanowiska do samodzielnego wypożyczania i zwrotów (self-check) posiadają czytniki z regulacją wysokości.

Na mocy przepisu Zasady korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie student naszej Uczelni posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma prawo do:

  • bycia obsłużonym poza kolejnością,
  • wypożyczenia 10 książek na okres 2 miesięcy,
  • wyznaczenia osoby upoważnionej na okres co najmniej 1 roku do wypożyczania książek w jego imieniu - student wypełnia upoważnienie i podpisany skan przesyła na adres wyp@uek.krakow.pl. Dane studenta weryfikowane są w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UEK. Przy pierwszym odbiorze książek nastąpi weryfikacja danych osoby upoważnionej.

Pracownicy Biblioteki chętnie służą pomocą przy korzystaniu ze zbiorów. Szczegółowych informacji na temat możliwości i warunków korzystania z Biblioteki udziela:

Jednostka Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami. Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami Biblioteki Głównej: Aleksandra Garnowska, e-mail: garnowsa@uek.krakow.pl