Wypożyczenia międzybiblioteczne

Jakie materiały sprowadzamy?

Sprowadzamy wyłącznie materiały, których nie posiadają biblioteki krakowskie, i które nie są dostępne w wersji elektronicznej w sieci UEK

 • w oryginale - książki do korzystania na miejscu w Czytelni Głównej/CDE pokój 301, III piętro
  • termin zwrotu publikacji określa biblioteka wypożyczająca
  • usługa nieodpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek polskich
  • usługa odpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek zagranicznych*
 • w postaci kopii - artykuły z czasopism lub fragmenty publikacji - jako kserokopie lub pliki elektroniczne
  • usługa odpłatna*
  • realizacja usługi odbywa się wg zasad przyjętych przez biblioteki wykonujące zamówienia

*dotyczy pracowników UEK, którzy proszeni są o przedłożenie poświadczenia posiadanych środków (potwierdzonego przez Dział Nauki) lub zobowiązania o pokryciu kosztów zamówienia.

 

Jak złożyć zamówienie? Kto może skorzystać z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych?
 • pracownicy UEK
 • studenci UEK
 • słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich UEK

 

Uwaga! Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego

Jaki jest zakres usług?
 • wypożyczenia książek
 • kserokopie artykułów lub fragmentów dzieł
 • skanowanie materiałów
Jak złożyć zamówienie?

 

Uwaga! Biblioteki i instytucje z terenu Krakowa wypełniają corocznie deklarację upoważniającą jedną lub dwie osoby do podpisywania rewersów i elektronicznego zamawiania materiałów bibliotecznych.

Deklaracja dla wypożyczeń międzybibliotecznych przez biblioteki/instytucje Krakowa

 

Jaki jest okres wypożyczenia?

Okres wypożyczenia wynosi 30 dni

 

Jakie są koszty usług?

Wszystkie usługi są bezpłatne

Polski