Podstawowe informacje dla czytelników

Nowe zasady korzystania z Biblioteki w czasie epidemii COVID-19

Zapis do biblioteki

GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro

ZAKŁADANIE KONTA - dotyczy wyłącznie pracowników i studentów UEK

Posiadający konto w USOS
 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko, numer albumu
 • po założeniu konta zostanie wysłany mail z informacją o możliwości zamawiania książek
Nieposiadający konta w USOS
 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko, numer albumu
 • po założeniu konta zostanie wysłany mail z informacją o możliwości zamawiania książek oraz z nadanym hasłem tymczasowym, które należy zmienić
 • przy pierwszym odbiorze książek nastąpi weryfikacja danych
Posiadający konto w USOS
 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko, numer indeksu
 • po założeniu konta zostanie wysłany mail z informacją o możliwości zamawiania książek
Nieposiadający konta w USOS
 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko, numer indeksu
 • po założeniu konta zostanie wysłany mail z informacją o możliwości zamawiania książek oraz z nadanym hasłem tymczasowym, które należy zmienić
 • przy pierwszym odbiorze książek nastąpi weryfikacja danych
 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko, dane Kolegium/Instytutu/Katedry (weryfikacja na podstawie danych z Egerii)
 • po założeniu konta zostanie wysłany mail z informacją o możliwości zamawiania książek
Do odwołania nie zapisujemy użytkowników spoza UEK.

Wypożyczanie

1 Zaloguj się do konta czytelnika i wyszukaj interesującą cię pozycję.

2 Zwróć uwagę na lokalizację (WYP, Magazyn) i status książki:

 • 3 Jeżeli książka ma status Dostępne możesz ją zamówić bezpośrednio z katalogu (musisz być zalogowany).
 • 3 Jeżeli książka ma status Zwrot: data możesz ją zarezerwować (musisz być zalogowany).
Nie możesz znaleźć interesującej cię pozycji w zbiorach Biblioteki i nie ma jej w zbiorach innych bibliotek krakowskich? Skorzystaj z usługi wypożyczenia międzybiblioteczne pokój 104, I piętro.

Ile książek możesz wypożyczyć?

 • 10Student UEK, Student English Track, Uczestnicy studiów podyplomowych UEK, Student UEK z orzeczeniem o niepełnosprawności*
 • 12Studenci dwóch kierunków
* student może:
 • być obsłużony poza kolejnością
 • wyznaczyć osobę upoważnioną na okres co najmniej 1 roku do wypożyczania książek w jego imieniu - student wypełnia upoważnienie i podpisany skan przesyła na adres wyp@uek.krakow.pl. Dane studenta weryfikowane są w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Przy pierwszym odbiorze książek nastąpi weryfikacja danych osoby upoważnionej.
 • 12Uczestnicy studiów doktoranckich UEK, Doktoranci UEK nie będący uczestnikami studiów doktoranckich
 • 20Pracownik UEK
Do odwołania nie obsługujemy użytkowników spoza UEK.

Odbiór książki

GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro

Poniedziałek - piątek
 • godz. 9:00–17:30 - odbiór zamówionych pozycji: szafka na indywidualny szyfr (numer albumu)


KIEDY? Po otrzymaniu maila informującego o zrealizowaniu zamówienia.

Przedłużenie terminu zwrotu książki (prolongata)*

PROLONGATA PRZEZ KONTO CZYTELNIKA Konto musi być aktywne. 3 razy - książki z lokalizacją Magazyn i WYP

PROLONGATA PRZEZ KONTO CZYTELNIKA Konto musi być aktywne. 2 razy - tylko książki z lokalizacją WYP, Dowolna ilość razy - książki z lokalizacją Magazyn


*Prolongować można tylko książkę, która nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika.

Zwrot książki

KIEDY?
 • Informacja o terminie zwrotu jest widoczna po zalogowaniu na konto czytelnika w zakładce Moje konto
 • Książkę należy zwrócić najpóźniej po 30 dniach od daty wypożyczenia (studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności - po 60 dniach)*
 • Zwrócone książki poddawane są 3 dniowej kwarantannie i można je zamówić dopiero po upływie tego terminu. W katalogu otrzymują status Kwarantanna


GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro
Poniedziałek - piątek
 • godz. 9:00–17:30 - zwroty do skrzynki (skrzynka usytuowana przy portierni w budynku Biblioteki).

lub
poprzez odesłanie książek pocztą na własny koszt, na adres: Biblioteka Główna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków‎) z DOPISKIEM „Wypożyczalnia Ogólna”..
*opłata za przetrzymanie książki: 0,20 zł za dzień

Zgubienie lub zniszczenie książki

GDZIE ZGŁOSIĆ? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro

CO DALEJ? Odkup taką samą książkę (ten sam lub nowszy rok wydania).

Korzystanie z czasopism

Jeżeli nie ma dostępu do wersji elektronicznej w bazach dostępnych dla pracowników i studentów UEK można złożyć zamówienie na wykonanie skanu artykułu.

Formularz zamówienia skanu

Korzystanie z prac doktorskich i niepublikowanych

Umów się z pracownikiem Czytelni Głównej/CDE pokój 301, III piętro tel. 12 29 35 771.

Korzystanie z baz dostępnych wyłącznie na terenie Biblioteki

Academica - umów się z pracownikiem Czytelni Głównej/CDE pokój 301, III piętro tel. 12 29 35 771.

Notoria - umów się z pracownikiem Oddziału Informacji i Dokumentacji pokój 310, III piętro - tel. 12 29 35 737,739

Thomeson Reuters - umów się z pracownikiem Oddziału Informacji i Dokumentacji pokój 310, III piętro - tel. 12 29 35 737,739

Rozliczenie z Biblioteką (obiegówka)

Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOS.

Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczonych książek i nieuregulowanych należności finansowych). Obowiązek rozliczenia z Biblioteką dotyczy również studentów UEK, którzy nie korzystali z BG UEK.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro I piętro, tel. 12 29 35 710 lub e-mail: wyp@uek.krakow.pl

W przypadku studentów, którzy nie są zarejestrowani w USOS (dotyczy studiów podyplomowych), zostanie wydana obiegówka w wersji papierowej.

Przedłużenie konta czytelnika

 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko oraz numer indeksu
 • po sprawdzeniu w USOS czy status studenta oznaczony jest jako Aktywny, następuje aktywowanie konta

Opłaty za nieterminowy zwrot książek

KIEDY? Za nieterminowy zwrot książek - po zwrocie wypożyczonych książek.

JAK / GDZIE?
 • Przelewem na konto uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Alior Bank nr 08 2490 0005 0000 4600 2884 8664, tytułem: opłata za nieterminowy zwrot książek, numer (SWOJEJ) karty bibliotecznej.
CO DALEJ? Prześlij dowód wpłaty pocztą elektroniczną na adres wyp@uek.krakow.pl

Pismo w sprawie ulg w spłacie należności za nieterminowy zwrot książek


KIEDY? Pismo można złożyć po zwrocie wypożyczonych książek*

JAK? Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R- 0201- 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie pismo wraz z wymaganymi dokumentami należy skierować do Dyrektora Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych (Kwestor). Przed złożeniem pisma wymagane jest potwierdzenie wysokości należnej opłaty w Wypożyczalni Ogólnej

*Pisma powołujące się na brak maila przypominającego o dacie zwrotu nie będą uwzględniane. Takie przypomnienie ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do ulgi w spłacie należności.

Zobacz także:
Polski