Praca doktorska
AUTOR:
Mateusz Pipień
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
TYTUŁ:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH

© BG UEK 2010