Praca doktorska
AUTOR:
Agnieszka Kawecka
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
TYTUŁ:
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności
STRESZCZENIE:

Bezpieczeństwo wyrobów wprowadzanych na rynek stanowi jeden z podstawowych problemów zapewnienia zdrowia i życia konsumentów. Bezpieczeństwo opakowania stosowanego do pakowania środków spożywczych może być rozpatrywane dwutorowo, jako wyrobu wprowadzanego na rynek, a także jako produktu inherentnie związanego z zapakowaną żywnością. Ze względu na szerokie stosownie opakowań w przemyśle spożywczym, duży udział w rynku produktów opakowanych i istotny wpływ jaki wywiera opakowanie na bezpieczeństwo żywności, także problemy identyfikacji zagrożeń związanych z opakowaniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa opakowań stanowią ważne zagadnienia badawcze. Zdefiniowano i przedstawiono szerokie spektrum możliwych zagrożeń, występujących na różnych etapach i w różnych podmiotach łańcucha dostaw opakowań. Wykazano, że konieczne jest rozpatrywanie bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań w całym łańcuchu dostaw, ze względu na zidentyfikowany wpływ na bezpieczeństwo wszystkich podmiotów z tego łańcucha oraz jego otoczenia. Zaproponowano atrybuty bezpieczeństwa materiałów i opakowań do żywności, a następnie zweryfikowano je w toku badań empirycznych. Struktura atrybutów bezpieczeństwa opakowań do żywności uwzględnia trzy kategorie, a mianowicie: techniczne atrybuty materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych, następnie techniczne atrybuty opakowań zbiorczych oraz dokumentów towarzyszących przepływowi w łańcuchu dostaw, a także systemowe atrybuty związane z uwarunkowaniami minimalizacji występowania zagrożeń bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw opakowań.

© BG UEK 2011