Praca doktorska
AUTOR:
Sylwia Bętkowska
PROMOTOR:
Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki
TYTUŁ:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli
STRESZCZENIE:

Tematyka pracy związana jest z aspektem kreowania wartości dla właścicieli, który został skonfrontowany z zagadnieniami restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jako cel główny pracy przyjęto dokonanie próby wskazania obszarów restrukturyzacji mogących istotnie wpływać na wartość przedsiębiorstwa i tym samym na korzyści jego właścicieli.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawowym celem części teoretycznej, obejmującej cztery pierwsze rozdziały, było przedstawienie aspektu wartości przedsiębiorstwa, jej determinant i metod pomiaru oraz problematyki restrukturyzacji. Część empiryczna, zawarta w rozdziale piątym i szóstym związana jest z określeniem obszarów restrukturyzacji mogących mieć istotny wpływ na wartość dla właścicieli.

Przedmiotem badań rozprawy była wartość przedsiębiorstw oraz procesy restrukturyzacji w wybranych spółkach. Zainteresowaniem objęto spółki zakwalifikowane do sektora „budownictwo” i uczestniczące w indeksie WIG. Czasookres badań objął siedem lat działalności spółek, tj. okres 2003-2009.

© BG UEK 2011