Praca doktorska
AUTOR:
Elżbieta Bielak
PROMOTOR:
prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
TYTUŁ:
Wpływ wykończenia olejkami eterycznymi skór podszewkowych na ich właściwości higieniczne
STRESZCZENIE:

Biorąc pod uwagę szkodliwość biocydów podjęto badania nad uszlachetnianiem bydlęcych skór podszewkowych olejkami eterycznymi wykazującymi działanie antyseptyczne. Wykorzystano metody badań pozwalające na scharakteryzowanie olejków eterycznych oraz określenie właściwości skór nimi uszlachetnionych tj. metody badań mikrobiologicznych, chromatografii gazowej ze spektrometrią mas, absorpcyjnej spektrometrii atomowej, analizy sensorycznej, właściwości mechanicznych oraz analizy statystycznej. Uzyskane wyniki dowiodły, iż higieniczność skór podszewkowych można poprawić dzięki wprowadzeniu do skóry olejku lebiodkowego. Zastosowanie go w ilości 3% masy pozwoliło na nadanie skórom oporności wobec mikroorganizmów mogących powodować infekcje i przyczyniających się do strat w przemyśle garbarskim. Skóra uszlachetniona olejkiem lebiodkowym (3%) spełniała wymagania stawiane skórom podszewkowym w zakresie wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia. Zastosowanie olejku nie wpłynęło na zmianę siły rozdzierającej skóry oraz na jej miękkość. Zanotowano wysoką pożądalność zapachu próbek skór z dodatkiem olejku lebiodkowego i cynamonowego, natomiast niską próbek z olejkiem manuka. W badanych olejkach oraz w fazie lotnej nad nimi obecne były związki organiczne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Spowolniony spadek emisji karwakrolu mógł być przyczyną dłuższego utrzymywania się właściwości biostatycznych próbek skóry z olejkiem lebiodkowym (3%). W odniesieniu do wszystkich olejków nie została przekroczona dopuszczalna ilość żadnego z badanych metali ciężkich.

© BG UEK 2017