Praca doktorska
AUTOR:
Michalina Szczepańska
PROMOTOR:
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
promotor pomocniczy: Dr Anna Pietruszka-Ortyl
TYTUŁ:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa z branży mediów w Polsce
STRESZCZENIE:

W gospodarce opartej na wiedzy znacząco zmieniły się warunki działania organizacji medialnych opartych o media tradycyjne (prasę, radio, telewizję), które muszą mierzyć się m.in. ze spadającymi przychodami reklamowymi i rosnącą konkurencją ze strony nowych mediów (mediów internetowych). To skłania do poszukiwania nowego sposobu zarządzania mediami. W rozprawie podjęto temat zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacjach medialnych działających współcześnie w Polsce. Zidentyfikowano składniki kapitału intelektualnego organizacji medialnej, określono miejsce oraz znaczenie kapitału intelektualnego w świadomości i działaniach kadry zarządzającej organizacjami medialnymi oraz przedstawiono propozycję zarządzania kapitałem intelektualnym. Oparto się o studia literaturowe i własne badania przeprowadzone wśród zarządzających organizacjami medialnymi, a propozycję zarządzania kapitałem intelektualnym zweryfikowano w praktyce przedsiębiorstwa medialnego.

© BG UEK 2018