Opis wystawy

Wystawa na zdjęciach

Eksponaty

Życiorysy

Bibliografia dorobku naukowego

Cytowania

Bibliografia wystawy

Opracowanie

Kontakt

Wystawa Biblioteki Głównej AE w Krakowie

 

 

The affluent society / John Kenneth Galbraith. - Boston : Houghton Mifflin Co., 1969. - XXXII, 333 s.; 22 cm.

The affluent society / John Kenneth Galbraith. - Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, 1998. - XII, 276 s. ; 22 cm.

Age of Uncertainty / John Kenneth Galbraith. -  Boston : Houghton Mifflin Company, 1977. - 365 s. ; 25 cm.

Alfabet Friedmana / Ludwik M. Bednarz (oprac.) // Wprost 2005, nr 1, s. 44-47.

Almost Everyone's Guide to Economics / John Kenneth Galbraith. -  Boston : Houghton Mifflin Company, 1979. - 162 s. ; 22 cm.

Alternative Approaches to Analyzing Economic Data // The American Economic Review 1991, vol. 81, nr 1, s. 39-49.

American Capitalism: The concept of countervailing power /   John Kenneth Galbraith. - Boston : Houghton Mifflin Co., 1952. - XI, 217 s. ; 21 cm.

Anatomy of Power / John Kenneth Galbraith. -  Boston : Houghton Mifflin Company, 1983. - 206 s. ;  23 cm.

Annals of an Abiding Liberal / John Kenneth Galbraith. -  Boston : Houghton Mifflin Company, 1979. - 384 s. ;  22 cm..

Britannica. T. 1- . - Poznań : Kurpisz, 1997. - Ed. polska. - wol. ; 30 cm.

Capitalism and freedom / Milton Friedman, with the assistance of Rose D. Friedman. - [Chicago] : University of Chicago Press [1962]. - 202 p. ; 23 cm.

Capitalism and freedom / Milton Friedman, with the assistance of Rose D. Friedman ; with a new preface by the author. - Chicago : University of Chicago Press, 1982. - 202 p. ; 21 cm.

Capitalism, Communism and Coexistence / John Kenneth Galbraith,  Stanislav Menshikov . - Boston : Houghton Mifflin Company, 1988. - 225 s. ; 22 cm.

Le capitalisme Américain. La concept du Pouvoir compensateur /   John Kenneth Galbraith. - Paris : Genin, 1966. - 251 s. ; 19 cm.

Economic Development  / John Kenneth Galbraith. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1964. - 109 s. ; 22 cm.

Economics and the Public Purpose/ John Kenneth Galbraith. - Boston : Houghton Mifflin Co., 1973. - XVI, 334 s. ; 23 cm.

Economics in perspective : a critical history / John Kenneth Galbraith. - Boston : Houghton Mifflin Co., 1987. - 324 s. ; 24 cm.

Economics Peace and Laughter / John Kenneth Galbraith. - Bergenfield : New American Library, 1971. - 288 s. ;  18 cm.

Ekonomia a cele społeczne / John Kenneth Galbraith. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979. - 505 s. ; 21 cm.

Ekonomia w perspektywie / John Kenneth Galbraith. - Warszawa :  Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1992. - 318 s. ;  20 cm.

Ekonomiści a polityka gospodarcza / Milton Friedman // Res Publica, 1988, nr 5, s. 115-121.

An encyclopedia of macroeconomics / ed. by Brian Snowdon and Howard R. Vane. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, cop. 2002. - XXIV, 721 s. ; 25 cm.

Es gibt nichts umsonst / Milton Friedman . - München : Verlag Moderne Industrie, 1979. - 216 ; 23 cm.

Essays in positive economics / by Milton Friedman. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 1964, c1953. - 328 p. : ill. ; 24 cm. 

Franklin D. Roosevelt, Silver, and China / Milton Friedman // Journal of  Political Economy, 1992, vol.100, nr 1, s. 62-83.

Free to Choose: A personal statement / Milton Friedman with Rose Friedman. -  New York : Harcourt Brace Jovanovich, c1980. - xii, 338 p. ; 22 cm.

Friedman on Galbraith and on curing the British Disease / Milton Friedman. -Vancouver : The Fraser Institute, 1977. -  66 s

The Galbraith Reader. Selected and arranged with narrative comment by the editors of Gambit. -  Gambit, 1977. - 496 s. ; 24 cm.

George Stigler: A personal reminiscence / Milton Friedman //  Journal of  Political Economy, 1993, vol. 101, nr 5, s. 768-773.

Godne społeczeństwo : program troski o ludzkość / John Kenneth Galbraith ; [tł. Adam Szeworski]. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999. - 115, [5] s. ; 24 cm.

A History of Economics: The Past as the Present / John Kenneth Galbraith. - London : Penguin Books 1991. - 324 s.; 20 cm.

Inflation: Causes and consequences / Milton Friedman. - New York, Asia Pub. House [c1963]. - 51 p. 23 cm.

Intrygujący pieniądz / Milton Friedman. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1994. - 283 ; 21 cm.

Istota masowego ubóstwa / John Kenneth Galbraith. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987. - 101 s. ; 20 cm.

Kapitalizm i wolność / Milton Friedman, przy współpracy Rose D. Friedman. Warszawa : Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, 1993. - 198 s. ; 22 cm.

Liberal Hour / John Kenneth Galbraith. - Boston : Houghton Mifflin Co., 1960. - XII, 197 s. ; 21 cm.

Life in Our Times / John Kenneth Galbraith. -  Boston : Houghton Mifflin Company, 1981. - 563 s. ; 24 cm.

Milton Friedman : economics in theory and practice / Abraham Hirsch, Neil de Marchi. - New York : Harvester Wheatsheaf, 1990. - 325 s. : rys. ; 24 cm.

A modern guide to macroeconomics : an introduction to competing schools of thought / Brian Snowdon, Howard Vane and Peter Wynarczyk. - Aldershot : Edward Elgar, 1995. - XII,
460 s. ; 24 cm.

Modern macroeconomics : major contributions to contemporary thought / Panayotis G. Korliras, Richard S. Thorn. - New York : Harper & Row, 1979. - IX, 413 s. ; 27 cm.

Monetary history of theUnited States, 1867-1960 / Milton Friedman with Anna J. Schwartz; part 3 reprinted as The Great Contraction Princeton. - Princeton : Princeton University Press, 1963. - XXIV, 860 p. diagrs., tables. 24 cm.

Monetary unity, political disunity / Milton Friedman //  Transitions 1997, vol. 4, nr 7, s. 32-33.

Money : whence it came, where it went / John Kenneth Galbraith. - Boston : Houghton Mifflin Co., 1975. - [11], 324 s. ; 24 cm.

Nagrody Nobla / pod red. Beaty Tarnowskiej. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 281 s. ; 21 cm.

Die Neubegründung der Quantitätstheorie durch Milton Friedman / Petros A. Gemtos. - Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1975. - [XI], 217 s.

The new industrial state / John Kenneth Galbraith. - Boston : Houghton Mifflin Co., 1985. - XXXV, 438 s. ; 22 cm.

Nobel laureates in economic sciences : a biographical dictionary / ed. by Bernard S. Katz. - New York ; London : Garland Publ., 1989. - XVII, 339 s. ; 24 cm.

The Nobel Prize economics lectures : a cross-section of current thinking / William J. Zahka. - Aldershot : Avebury, 1993. - 168 s. ; 23 cm.

Old Wine in New Bottles / Milton Friedman // The Economic Journal, 1991, vol.101, nr 404, s. 33-40.

Die optimale Geldmenge und andere Essays / Milton Friedman. - München : Verlag Moderne Industrie, 1970. - 319 s. - 23 cm.

The Optimum Quantity of Money: And Other Essays / Milton Friedman. -  Chicago, Aldine Pub. Co., 1969. -  VI, 296 p. , illus.; 25 cm.

The Oxford encyclopedia of economic history. Vol. 2, Cooperative agriculture and farmer cooperatives-Hughes, Jonathan / ed. in chief  Joel Mokyr. - New York : Oxford University Press, 2003. - V, 550 s. : il., fot., rys. ; 29 cm.

Pieniądz pochodzenie i losy / John Kenneth Galbraith. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1982. - 412 s. ; 21 cm.

Płaca minimalna / Sekuła, Zofia // Polityka Społeczna. Miesięcznik Poświęcony Pracy i Sprawom Socjalnym 1997, nr 7, s.14-17.

Poczet doktorów Honoris Causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / [red. nauk. Janusz Kaliński]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. - 231 s., [14] s. tabl. : il. kolor ; 25 cm.

Prix et théorie économique / Milton Friedman. - Paris : Economica, 1983. -379 p. ; 24 cm.

A program for monetary stability / Milton Friedman. - New York : Fordham University Press, 1959 - 110 p.; 24 cm.

The role of monetary policy / Milton Friedman // The American Economic Review 1968, vol. 58, nr 1, s. 1-17.

Słownik historii myśli ekonomicznej / pod red. Elżbiety Kundery ; [autorzy Elżbieta Kundera et al.]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 235 s. ; 23 cm.

Tax limitation, inflation and the role of government / by Milton Friedman ; [cover design by the Richards Group] / Milton Friedman. - Dallas : Fisher Institute, c1978. - IV, 110 p. : graphs ; 23 cm.

Die Theorie der Preise / Milton Friedman. -München : Wolfgang Dummer & Co., 1977. - 430 s. ; 24 cm.

There's No Such Thing as a Free Lunch : columns from Newsweek magazine / Milton Friedman. - LaSalle, Ill. : Open Court, 1975. - XII, 318 p. ; 21 cm.

Tout savoir - ou presque - sur l'economie / John Kenneth Galbraith, Nicole Salinger. - Paris : Seuil, 1978. - 184 s. ; 21 cm.

Trylogia J. K. Galbraitha / Bogusław Fiedor, Mariusz Gulczyński, Andrzej  Krawczewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 197 s.

Who's who in economics / ed. by Mark Blaug. - Cheltenham ; Northhampton : Edward Elgar, 1999. - XX, 1235 s. ; 25 cm.

Wirtschaft Friede und Gelächter / John Kenneth Galbraith. - München  : Droemer Knaur, 1974. - 320 s. ; 18 cm.

Wirtschaft für Staat und Gesellschaft / John Kenneth Galbraith. - München  : Droemer Knaur, 1976. - 320 s. ; 18 cm.

Wirtschaftliches Wachstum / John Kenneth Galbraith. - Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, 1967. - 112 s. ; 21 cm.

Wolny wybór / Milton Friedman. - Sosnowiec : Wydawnictwo Aspekt, 2006. - 325. ; 21 cm.

 


Copyright 2007 BG AE w Krakowie