Opis wystawy

Wystawa na zdjęciach

Eksponaty

Życiorysy

Bibliografia dorobku naukowego

Cytowania

Bibliografia wystawy

Opracowanie

Kontakt

Wystawa Biblioteki Głównej AE w Krakowie

 

 

Wystawa poświęcona jest pamięci dwóch zmarłych w 2006 roku wielkich ekonomistów XX wieku: Miltona Friedmana i Johna Kennetha Galbraitha. Przedstawiamy sylwetki i dorobek twórczy tych wielkich, biegunowo różnych w poglądach na politykę gospodarczą teoretyków ekonomii.

Monografie Johna Kennetha Galbraitha (lewa strona Sali Wystawowej) oraz monografie i najważniejsze artykuły noblisty Miltona Friedmana (prawa strona Sali Wystawowej), ułożone są w porządku chronologicznym. Uzupełniliśmy je specjalistycznymi omówieniami i informacją o polskich przekładach. Dodatkowo przedstawiamy opracowaną na podstawie baz GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, bibliografię artykułów polskich autorów, którzy cytują prace wspominanych uczonych w ostatnich latach.

W gablotach środkowych umieściliśmy życiorysy i monografie omawiające dorobek uczonych oraz prace konfrontujące ich poglądy.

 

 


Copyright 2007 BG AE w Krakowie