Opis wystawy

Wystawa na zdjęciach

Eksponaty

Życiorys

Bibliografia dorobku naukowego

Warsztaty
metodologiczne

Bibliografia wystawy

Opracowanie

Kontakt

 

 

 

 

Miejsce wystawy
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Tytuł wystawy
Profesor Stefan Mynarski
(1935-2006)
Wspomnienia

Data rozpoczęcia
19 stycznia 2007

Data zakończenia
14 lutego 2007


Copyright 2007 BG AE w Krakowie