Miejsce wystawy
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Tytuł wystawy
Razem od 1957 roku

Data rozpoczęcia
20.04.2007

Data zakończenia
25.05.2007Copyright 2007 BG AE w Krakowie