15 lekcji o Europie / Halina Bieda. - Gliwice: Wydawnictwo "Wokół nas" [b.r.w.]. - 64 s. ABC Unii Europejskiej. - Warszawa: Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce 2004. - [180 s.]

Access to European Union : law, economics, policies / by Nicholas Moussis. - Rixensart : European Study Service, 2004. - [6], XI, 577 s. : rys. ; 25 cm.

Addendum, obliczenia porównawcze : standardy zabezpieczenia społecznego / Hanna Markowska, Hanna Zalewska, Gertruda Uścińska (red.). - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. - 162, [1] s. : tab. ; 24 cm.

Agencje Unii Europejskiej / [Red.:] Dumała, Andrzej. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2002. - 269 s.

Agencje Wspólnoty Europejskiej - czym są i jak działają / Elżbieta Kolasińska, Ewa Łukowicz-Oniszczuk. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2006. - 111 s.

Cel: Europa : dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej / Jerzy Łukaszewski. - Warszawa : Noir sur Blanc, cop. 2002. - 266 s. ; 24 cm.

Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego / wybór i oprac. Andrzej Marian Świątkowski, Halina Wierzbińska. - Kraków : Musica Iagellonica, 1999. - 605 s. ; 24 cm.

Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : monografia : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Wacha ; [zespół aut.: Árpád Bende et al.]. - Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006. - 145 s. : il. ; 25 cm.

Edukacja energetyczna. Kształtowanie postaw przyszłych użytkowników energii. - Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2006. - 35 s., tab., wykr.

Encyklopedia Unii Europejskiej / Włodzimierz Brzeziński, Adam Górczyński. - Warszawa : Wydawnictwo "XXL Media", 2006. - 199, [1] s. : il. (niektóre kolor.) ; 25 cm.

Europa i jej mieszkańcy - podstawowe fakty i liczby. - Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2006. - 79 s., il., wykr.

Europe - an Area for Research. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2000. - 31 s., il.

Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony / Ryszard Zięba. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. - 132, [2] s. ; 20 cm.

Europejski Bank Centralny / Monika Grzesiak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. - 151, [2] s. : rys., wykr. ; 21 cm.

Finanse / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. - Warszawa : LexisNexis, 2004. - 521 s. ; 24 cm.

Finanse Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 266, [2] s. ; 24 cm.

Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Juliusza Kotyńskiego. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 242 s. ; 24 cm.

Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość / pod red. Janusza Kalińskiego, Krzysztofa Kaszuby. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2002. - 416 s. : wykr. ; 24 cm.

Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005. - 372 s.

Histoire de l'Union Européenne / Charles Zorgbibe. - Pars : Fondation Robert Schuman : Albin Michel, 2005. - 402, [6] s. ; 23 cm.

Historia integracji europejskiej / Charles Zorgbibe ; [tł. Agnieszka Górska]. - Łódź : Instytut Europejski, 1998. - 404 s. ; 24 cm.

Historia integracji europejskiej / Kazimierz Łastawski. - Toruń : Adam Marszałek, 2006. - 358, [1] s. ; 24 cm.

Historia Unii Europejskiej / Józef Łaptos, Wojciech Prażuch, Anita Pytlarz. - Kraków : Albatros, 2003. - 311 s. : fot., mapy, portr. ; 25 cm.

Ideowe barwy jednoczenia Europy : europejski proces integracyjny w programach i w polityce głównych nurtów politycznych Europy Zachodniej / Kazimierz Kik. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, 2005. - 223 s. ; 24 cm.

Instytucje Unii Europejskiej / Kamila Cholawo-Sosnowska, Karina Karbowska, Anna Wnukowska. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. - 248, [2] s. ; 20 cm.

Integracja europejska / pod red. Jerzego Wosia. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. - 132 s. : wykr. ; 21 cm.

Integracja europejska : od jednolitego rynku do unii walutowej / Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Anna Zielińska-Głębocka. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - XI, [1], 339, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.

Jak znaleźć pracę w Unii Europejskiej / Marek Rotkiewicz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. - 135 s. ; 24 cm.

Jednolity rynek europejski : [ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej] / Jarosław Kundera. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 276 s. ; 24 cm.

Key Figures on Europe. Statistical Pocketbook 2006. Data 1995-2005. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2006. - 209 s., wykr., rys.
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Jan Galster, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Maria Witkowska. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa : Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2006. - 240 s. ; 21 cm.

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman ; aut. Szymon Bielecki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 309, [2] s. : mapa, rys. ; 21 cm.

Kulturowe, ekonomiczne i polityczne wymiary integracji europejskiej / red. Jarosław Gryz. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. - 160 s. ; 21 cm.

Labour markets in Europe : issues of harmonization and regulation / ed. by John T. Addison and W. Stanley Siebert. - London : The Dryden Press, 1997. - VIII, 251 s. : il. ; 24 cm.

Leksykon integracji europejskiej / Janusz Ruszkowski, Ewa Górnicz, Marek Żurek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 636 s. ; 21 cm.

Leksykon Unii Europejskiej / Iwona Kienzler. - Warszawa : Świat Książki, 2003. - 424 s. ; 25 cm.

Lepiej w Europie. Jakie korzyści może Ci przynieść jednolity rynek unijny?. - Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2006. - 22 s., il.

Nowy przewodnik po Unii Europejskiej / Alasdair Blair ; z ang. przeł. Sandra Wdowik i Ludwik Wdowik ; konsult. nauk. oraz aktualizacja Adam A. Ambroziak. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2002. - 383 s. : mapy ; 21 cm.

O zachowaniu się w Europie : jak radzić sobie z różnicą kultur na obszarze Wspólnego Europejskiego Rynku / John Mole. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 196 s. ; 24 cm.

Obszary integracji Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Elżbieta Sulima (red.) ; [Marek Proniewski et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2006. - 256, [1] s. ; 24 cm.

Ochrona środowiska / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. - 481, [1] s. ; 24 cm.

Od starej do nowej Europy? : kierunki integracji europejskiej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej. - Toruń : Wydaw. Mado, 2005. - 201 s. : wykr. ; 24 cm.

Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej / Tomasz Kownacki. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. - 109, [3] s. ; 20 cm.

Podstawy prawa Unii Europejskiej : zarys wykładu / Jan Galster (red.) [et al.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. - 568 s. ; 24 cm.

Polityczny wymiar rozszerzenia UE : spojrzenie na okres postakcesyjny : raport Zespołu Dyskusyjnego / przewodn. Jean-Luc Dehaene ; protokolant Ania Krok-Paszkowska ; Centrum Roberta Szumana. Europejski Instytut Uniwersytecki przy udziale Zespołu Doradców Politycznych Komisji Europeskiej. - Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2002. - 135 s. ; 24 cm.

Polityka transportowa Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Polityka transportowa Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht, w dniach 8-10 stycznia 1997 roku w Łodzi, finansowanego w ramach Programu PHARE/SIERRA / red. nauk. Jan Burnewicz ; [tł. Anna Młynarska]. - Łódź : IE, 1998. - 237 s. ; 21 cm.

Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej / Tadeusz T. Kaczmarek. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998. - 310 s. ; 24 cm.

Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Maria Magdalena Kenig-Witkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. - 247 s. ; 24 cm.

Prawo Unii Europejskiej : case book : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 2, 1996-2005 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. - Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. - 849 s. ; 24 cm.

Prawo Unii Europejskiej : casebook : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 1, 1963-1995 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. - Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. - 607 s. ; 24 cm.

Proces tworzenia polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej / Helen Wallace, William Wallace ; [tł. Beata Gontar]. - Łódź : Instytut Europejski, 1998. - 477s. ; 24 cm.

Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej : konwergencja czy polaryzacja? / Krystyna Gawlikowska-Hueckel. - Gdańsk [i.e. Sopot] : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. - 322 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.

Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej / red. Artur Adamczyk, Jan Borkowski ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : CEUW, 2005. - 365 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Regiony / pod red. Zdzisława Brodeckiego ; [aut.] Zdzisław Brodecki [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. - 495, [1] s. : mapy, wykr. ; 24 cm.

Robert Schuman Pere de l'Europe / Pelt, Jean-Marie. - [Paris]: [Fondation Robert Schuman] [2001]. - 80 s.

Rozmowy o nauce. Omówienie forum "Nauka w społeczeństwie". - Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2005. - 32, il.

Rozszerzenie Unii Europejskiej : korzyści i koszty dla nowych krajów członkowskich / pod red. Jarosława Kundery. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 350 s. : mapy, wykr. ; 24 cm.

Seria Poznajemy Unię Europejską . - 94 s. : 1 mapa, fot., portr., wykr. ; 21 cm.

Social Protection in the 13 Candidates Countries. A Comparative Analysis. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2003. - 264 s., tab., wykr.

Sposób na Europę. Pomiędzy federalizmem a Europą narodów . - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2000. - 64 s.

Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji : między konwergencją a dywergencją / Marek Szydło. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. - 576 s. ; 25 cm.

Szkice o ekonomii i gospodarce światowej / Leszek Jerzy Jasiński. - Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2005. - 260 s. ; 21 cm.

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich : studium porównawcze / Gertruda Uścińska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. - 356, [1] s. ; 24 cm.

Teoria europejskiej integracji gospodarczej / Anna Czarczyńska, Katarzyna Śledziewska. . - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. - XII, 210 s. : il. ; 24 cm.

Uczestnictwo w badaniach europejskich. Szósty Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (2002-2006) - Przewodnik dla wnioskodawców / [Tł.:] Marta Bańkowska. - Warszawa: Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej 2003. - 85 s.

Unia Europejska : atlas / [red. prowadzący Michał Kucharski ; oprac. i red. map Adam Zakrzewski et al. ; teksty Jakub Karp et al.]. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media : Carta Blanca, 2005. - 149, [11] s. : fot. kolor., mapy, portr., wykr. ; 24 cm.

Unia Europejska : słownik encyklopedyczny / [red. nauk. Elżbieta Stadtmüller ; aut. Renata Duda et al.]. - Wrocław : "Europa", cop. 2003. - 443 s. ; 21 cm.

Unia Europejska w liczbach / Marek Chałas. - Łódź : Instytut Europejski, 2005. - 94 s. : pl., wykr. ; 23 cm.

Unia Europejska w zarysie / Katarzyna Kołodziejczyk-Konarska. - Warszawa : "Trio", 2003.

Unia Europejska we współczesnym świecie / Dariusz Milczarek ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 173 s. ; 24 cm.

Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe / pod red. Ewy Katarzyny Czech. - Warszawa : Difin, 2006. - 232 s. : il. ; 24 cm.

Vademecum Europa od A do Z / Zbigniew Czachór, Andrzej Graś ; [Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce]. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2006. - 253 s. ; 21 cm.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Joanna Starzyk ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2001. - 361 s. ; 24 cm.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Ryszard Zięba ; [Kancelaria Sejmu]. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. - 147, [1] s. ; 20 cm.

Wspólnotowe prawo celne / Stanisław Naruszewicz, Mirosława Laszuk. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. - 365 s. ; 21 cm.

Wybrane problemy integracji europejskiej / red. nauk.: Maria C. Błaszczyk, Janusz Świerkocki. - Łódź : Instytut Europejski, 2001. - 243 s. : il. ; 29 cm.

Wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po rozszerzeniu Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku : Uniwersytet Letni France-Pologne pour l'Europe, Warszawa, 24-26 września 2004 / [red. Alicja Chylińska] ; France-Pologne pour l'Europe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. - [2], 256 s. : il. ; 21 cm.

Wyzwanie konkurencyjności : strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej / Mariusz-Jan Radło ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003. - 147 s. : tab., wykr. ; 24 cm.

Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej / Stanisław Miklaszewski ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów : Wydaw. MWSE, 2005. - 180, [7] s. ; 24 cm.

Zrobić więcej za mniej. Zielona księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii. - Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2005. - 45 s., wykr., tab.
Copyright 2007 BG AE w Krakowie