Miejsce wystawy
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

Tytuł wystawy
"Nie od razu Kraków lokowano..."

Data rozpoczęcia
01.06.2007

Data zakończenia
08.10.2007

Copyright 2007 BG UEK