1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
RAGNAR FRISCH

Norwegia
University of Oslo
Norwegia
(1895 - 1973)
JAN TINBERGEN

Holandia
The Netherlands School of Economics, Rotterdam
Holandia
(1903 - 1994)
”za rozwinięcie i zastosowanie modeli dynamicznych w analizie procesów ekonomicznych”

“for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes”

“Pierwsi nobliści przeszli do historii jako pionierzy współczesnych badań bieżącego i przyszłego stanu gospodarki, budując przy tej okazji podstawy ekonometrii.”
/Jasiński L.J./

„Norma Tinbergena przewiduje, że w przedsiębiorstwie rozpiętość między dochodami największymi i najmniejszym nie powinna przewyższać pięć do jednego. Wyższa relacja może okazać się szkodliwa dla instytucji.”
/Jasiński L.J./

„Ragnar Frisch, założyciel Towarzystwa Ekonometrycznego i czasopisma Econometrica, zajmował się niemal wszystkimi obszarami ekonomii; najważniejsze w jego dorobku wydają się osiągnięcia dotyczące metod matematycznych stosowanych w badaniach ekonomicznych. Wspólnie z innymi ekonomistami budował modele planistyczne i prognostyczne ilustrujące gospodarkę Norwegii i krajów Trzeciego Świata.”
/Jasiński L.J./WSPÓŁCZESNA EKONOMETRIA ANALIZA EKONOMICZNA „ECONOMETRICA” PLAYOMETRICS