1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
PAUL A. SAMUELSON

USA
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, USA
(1915-)
”za pracę naukową, w której przedstawił statyczną i dynamiczną teorię ekonomii, istotnie przyczyniając się do podniesienia poziomu analizy w nauce ekonomii”

"for the scientific work through which he has developed static and dynamic economic theory and actively contributed to raising the level of analysis in economic science"

„Samuelson wypowiedział się w wielu kwestiach ekonomicznych o podstawowym znaczeniu: sformułował twierdzenie o zrównywaniu się cen czynników wytwórczych w warunkach wolnego handlu, w teorii konsumpcji wprowadził pojęcie ujawnionych preferencji, w makroekonomii zbudował model jednoczesnego występowania akceleratora i mnożnika, których połączenie prowadzi do zmniejszenia oscylacji poziomu produkcji i zatrudnienia.”

/Jasiński L.J./

„Połączył statystyczną analizę równowagi gospodarczej z założeniem o dynamicznym wzroście, zakłócającym równowagę przynajmniej w krótkim czasie.”
/Jasiński L.J./
METODA UJAWNIONYCH PREFERENCJI
COST-PUSH INFLATION
EFEKT BALASSY-SAMUELSONA
MAINSTREAM ECONOMICS