1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
SIMON KUZNETS

USA, Harvard University
Cambridge, USA
(1901 w Rosji-1985)
„za opartą na podejściu empirycznym interpretację wzrostu gospodarczego, która pozwoliła na nowo i w sposób bardziej pogłębiony zrozumieć ekonomiczną i społeczną strukturę oraz proces rozwoju”

“for his empirically founded interpretation of economic growth which has led to new and deepened insight into the economic and social structure and process of development"

... „Prace Kuznetsa, jego gromadzenie i udostępnianie bogatych zestawów danych statystycznych, walnie przyczyniły się do rozwoju ekonometrii i tak zwanej rewolucji keynesowskiej” ...
/Jasiński L.J./

„Świat jest dłużnikiem w stosunku do osób takich jak Simon Kuznets z Harvardu, zdobywcy Nagrody Nobla, za jego prace nad pomiarem produktu narodowego brutto. Chociaż odkrycie PNB nie pozwoliło mu na uzyskanie odpowiedniego patentu i znalezienie miejsca w Muzeum Nauki i Techniki, jest to niewątpliwie jeden z największych wynalazków XX wieku.”

/Samuelson P.A., Nordhaus W.D./

„Z osobą Kuznetsa wiąże się także wprowadzenie jednego z najważniejszych pojęć ekonomicznych: produktu narodowego brutto.”
Cykle Kuznetsa NOWOCZESNY WZROST GOSPODARCZY Produkt narodowy brutto