1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
Sir JOHN R. HICKS

Wielka Brytania
University of Oxford
Wielka Brytania
(1904-1989)
KENNETH J. ARROW

USA
Harvard University
Cambridge, USA
(1921-)

„za pionierski wkład w teorię ogólnej równowagi gospodarczej i teorię dobrobytu”

“for their pioneering contributions to general economic equilibrium theory and welfare theory”

„Hicks jest autorem głośnego modelu IS-LM zgodności popytu i podaży na rynkach towarów i pieniądza, Arrow – autorem twierdzenia o niemożliwości oraz teorii ogólnej równowagi w gospodarce.”
/Jasiński L.J./
MODEL IS-LM Paradoks głosowania Arrowa Twierdzenie Arrowa o niemożliwości KRZYWA IS (INVESTMENT-SAVING) KRZYWA LM (LIQUIDITY MONEY SUPPLY)