1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
WASSILY LEONTIEF

USA
Harvard University
Cambridge
(1906 w Petersburgu-1999)
„za rozwinięcie metody nakładów i wyników oraz jej zastosowanie do analizy ważnych problemów ekonomicznych”

“for the development of the input-output method and for its application to important economic problems"

„Wassily Leontief, obok metody input-output, z której jest najbardziej znany, opisał również paradoks ekonomiczny, polegający na eksportowaniu przez kraj wysoko rozwinięty towarów, do produkcji których wykorzystano relatywnie dużo kapitału, a mało pracy, zupełnie inaczej, niż wskazuje powszechnie akceptowana zasada Heckschera-Ohlina.”
/Jasiński L.J./
METODA PRZEPŁYWÓW GAŁĘZIOWYCH
PARADOKS EKONOMICZNY