1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
GUNNAR MYRDAL

Szwecja
University of Stockholm
(1898-1987)
FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK

Wielka Brytania
University of Freiburg
Republika Federalna Niemiec (1899 w Wiedniu-1992)
„za pionierskie prace nad teorią pieniądza i wahań gospodarczych oraz za wnikliwą analizę współzależności zachodzących między zjawiskami społecznymi, gospodarczymi i rozwiązaniami instytucjonalnymi”

“for their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena”

„Myrdal i von Hayek reprezentowali przeciwstawne sobie poglądy w kwestii roli państwa w gospodarce, pierwszy z nich dopuszczał jego interwencję w procesy rynkowe, drugi był temu całkowicie przeciwny.”
/Jasiński L.J./

„Von Hayek uważał, że pieniądz nie jest neutralny w procesie gospodarowania, przeciwnie wpływa on na produkcję ujmowaną w kategoriach ilościowych. Podobnie jak później monetaryści tłumaczył zakłócenia gospodarcze niewłaściwie prowadzoną polityką pieniężną.”
/Jasiński L.J./

„Wyznacznikiem kierunku zmian podaży pieniądza powinno być bardziej przeciwdziałanie inflacji niż zmniejszanie rozmiarów bezrobocia.”
/Jasiński L.J./

skumulowanej przyczynowości, która odnosi się do sposobu funkcjonowania rynku i wskazuje na wzmacnianie się drobnych efektów działania w tym samym kierunku z różnych przyczyn...”
/Jasiński L.J./


PRINCIPLE OF CUMULATIVE CAUSATION
SOFT STATE