1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
LEONID VITALIYEVICH
KANTOROVICH

ZSRR
Academy of Sciences
Moskwa
ZSRR
(1912-1986)
TJALLING C. KOOPMANS

USA
Yale University
New Haven
(1910 w Holandii-1985)
„za wkład w teorię optymalnej alokacji zasobów”

”for their contributions to the theory of optimum allocation of resource”

„Obaj nobliści przyczynili się do rozszerzenia praktycznych zastosowań programowania liniowego, pozwalającego na wybór optymalnych decyzji w gospodarce. W ten sposób położyli podstawy pod współczesne badania operacyjne.”
/Jasiński L.J./PROBLEM OPTYMALIZACJI
TEORIA FUNKCJI ANALIZA FUNKCJONALNA METODY NUMERYCZNE
NARZĘDZIA EFEKTYWNEGO ROZDZIAŁU ZASOBÓW
PROGRAMOWANIE LINIOWE