1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
BERTIL OHLIN

Szwecja
Stockholm School of Economics
Szwecja
(1899-1979)
JAMES E. MEADE

Wielka Brytania
Cambridge University
Wielka Brytania
(1907-1995)
„za przełomowy wkład w teorię handlu międzynarodowego oraz międzynarodowych przepływów kapitału”

“for their pathbreaking contribution to the theory of international trade and international capital movements”

„Z osobą Ohlina wiązana jest odstawowa w ekonomii międzynarodowej zasada określająca strukturę produkcji i handlu zagranicznego poszczególnych krajów, nazywana zasadą Heckschera-Ohlina. Meade, który badał równoczesne występowanie w gospodarce nierównowagi zewnętrznej i wewnętrznej, został uznany za pioniera makroekonomii międzynarodowej.”

/Jasiński L.J./
MAKROEKONOMIA MIĘDZYNARODOWA
POLITYKA POWSTRZYMYWANIA WZROSTU CEN I DOCHODÓW
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
SUBEFEKT PRODUKCYJNY