1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
HERBERT A. SIMON

USA
Carnegie - Mellon University
Pittsburgh
USA
(1916-2001)
„za pionierskie badania nad procesem podejmowania decyzji w organizacjach”

“for his pioneering research into the decision-making process within economic organizations”

Herbert Simon, działając na pograniczu ekonomii i psychologii, analizował mechanizmy podejmowania decyzji. Doszedł do wniosku, że decydenci nie szukają najlepszego rozwiązania, lecz jedynie rozwiązanie możliwe do zaakceptowania, zwłaszcza gdy problem okazuje się dosyć trudny. Ograniczona racjonalność przy podejmowaniu decyzji wynika także z braku dostępu do pełnej informacji, której uzyskanie byłoby bardzo kosztowne.”
/Jasiński L.J./
BEHAWIORALNA TEORIA PRZEDSIĘBIORSTWA
BOUNDED RATIONALITY ATTENTION ECONOMICS