< 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 >
THEODORE W. SCHULTZ

USA
University of Chicago
(1902-1998)
Sir ARTHUR LEWIS

Wielka Brytania
Princeton University
USA
(1915 w St. Lucia-1991)
„za pionierskie badania nad rozwojem gospodarczym i gruntowne potraktowanie w nich problemów krajów rozwijających się”

“for their pioneering research into economic development research with particular consideration of the problems of developing countries”

Lewis badał rozwój ekonomiczny krajów Trzeciego Świata z punktu widzenia relacji między przemysłem a rolnictwem oraz miastem a wsią.
Schultz analizował problemy rolnictwa w krajach rozwijających się uwzględniając zależność jego rozwoju od postępu procesu edukacji.”

/Jasiński L.J./
ROLNICTWO
WIELKOŚĆ KAPITAŁU EDUKACYJNEGO
problem ubóstwa
trudności rozwojowe państw Trzeciego Świata