O nagrodzie | Zakres tematyczny | Zasady wyboru

Alfred NobelNagroda im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii ufundowana przez Bank Szwecji - The Sveriges Riksbank - z okazji 300-lecia swojego istnienia, od 1969 roku przyznawana jest przez Komitet Noblowski.

„Nagroda Nobla” w dziedzinie ekonomii jako jedyna spośród wszystkich pozostałych nie została przewidziana w testamencie fundatora. Komitet do spraw Nagrody Nobla wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie takie wyróżnienie przyznaje. Laureata wybiera grono złożone z profesorów ekonomii Królewskiej Akademii Nauk. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda, jaką można przyznać ekonomiście. Wtedy też zadecydowano, że nie będzie się zwiększać liczby dziedzin, w których są przyznawane te nagrody.

Każdy z laureatów otrzymuje złoty medal i dyplom honorowy. Nagroda Nobla ma także wymiar finansowy. Laureat otrzymuje znaczną kwotę pieniężną (obecnie 10 milionów koron szwedzkich, czyli około 4 milionów złotych), aby mógł kontynuować swoje badania lub prace bez konieczności zabiegania o fundusze.

Laureaci Nagrody Nobla za działalność w sferze ekonomii otrzymują - podobnie jak nagrodzeni z innych dziedzin - nagrodę z rąk króla Szwecji na wspólnej uroczystości 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla (wyjątkiem jest Pokojowa Nagroda Nobla, która jest wręczana w ratuszu w Oslo przez przewodniczącego Norweskiego Komitetu Noblowskiego).