Opracowanie wystawy:
Katarzyna Bilińska

Współpraca:
Jacek Serwin
Kinga Palkij

Fotograf wystawy:
Rafał Cygan

Opracowanie graficzne stron:
Katarzyna Bilińska
Jarosław Matyjaszek

Opracowanie informatyczne stron:
Jarosław Matyjaszek

Kontakt:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Oddział Informacji Naukowej
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Tel. (012) 293 5739
email: info@uek.krakow.pl