Bibliografia

Publikacje:

ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne / Barbara Jawdosiuk, Krzysztof Rożko. Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2010. - Wyd. 3 uaktual. - 48 s. ; 21 cm. -(Poradnik Inwestora).

Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi / oprac. publikacji Stanisław Thiel i Tomasz Zwoliński. - Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2003. - 224 s. : wykr. ; 21 cm.

Analizator Giełdowy : trendy. - Wrocław : Incard s.c., 1994 ; nr 1-18.

Biuletyn Miesięczny GPW / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. - Warszawa : GPW, 1997 ; nr 1.

Business week guide to global investments using electronic tools / Robert Schwabach. - Berkeley : Osborne McGraw-Hill, 1994. - XXVIII, 449 s. : il. ; 24 cm + 3 dyskietki. - (Library of Business Week Computing).

Ceduła Giełdy Warszawskiej : oficjalny biuletyn. - Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych, 1992 ; nr 17 (35).

Cykle giełdowe / Jake Bernstein ; przeł. Wojciech Madej. - Warszawa : WIG-Press, 1996. - XIV, [2], 198 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Inwestora).

Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego. - Warszawa : MPiPS, 2010 ; nr 1-9.

Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych. - Warszawa : KPW, 1991; nr 1-2.

Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. - Warszawa : KPWiG, 2000 ; nr 1.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej / Urząd Rady Ministrów. - Warszawa : URM ; 2005, nr 176-183 ; 2009, nr 183-190 ; 2010, nr 207-219.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Min. Sprawiedliwości, 192 ; nr 1-54.

Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspketywy dziesięciolecia / Jan Czekaj, Mirosław Woś, Janusz Żarnowski ; red. nauk. Jan Czekaj. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 163, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.

Ekonomia i Prawo : suppl. do Rzeczpospolitej. - Warszawa : PPW "Rzeczpospolita", 1991 ; nr 90 z 17. kwietnia.

Ekonomiczne ograniczenia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce / Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2004. - 190 s. : wykr. ; 24 cm.

Empiryczna analiza procesów zachodzących na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1991-1993 / Tadeusz W. Bołt, Paweł Miłobędzki. - Gdańsk : GAB, 1994. - 78 s. ; 29 cm. - (Materiały Studialne / Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową; nr 2).

Finansowe rynki kapitałowe : przypadek Polski lat dziewięćdziesiątych / pod red. nauk. Władysława Milo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 217, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.

Financial markets in Poland / ed. by: Andrzej Bury, Piotr Sota ; with the co-operation of Joanna Haag [et al.]. -Warszawa : CeDeWu, 2001. -Wyd. 4 zm. - 231, 184 : wykr. ; 30 cm.

Financial Times. - Frankfurt am Main : Financial Times (Europe) Ltd. : Frankfurt Branch, 1991 ; April 15.

Fiskus : doradca finansowy : dwutygodnik ludzi interesu. - Warszawa : HT Edytor , 1991 ; nr 1.

Forex : podstawy giełdy walutowej : poznaj tajniki rynków finansowych, które znają tylko nieliczni / Piotr Surdel. - Gliwice : Internetowe Wydawnictwo "Złote Myśli", cop. 2006. -Wyd. 2. - 105 s. : il. ; 21 cm.

Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie / Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 130 s. ; 24 cm. -(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1427-1117 ; nr 202).

Gazeta Bankowa. - Warszawa : Media SKOK sp. z o.o., 2008 ; nr 45-47.

Gazeta Krakowska : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. - Kraków : Krak. Wydaw. Pras. RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1991 ; nr 86 z 13/14. kwietnia ; nr 89 z 17. kwietnia.

Gdy gra na giełdzie zaczyna być sztuką / Victor Superandeo oraz Sullivan Brown.- Koszalin : DELTA sp. z o.o, 1994. - VI, 276 s. : wykr., tab. ; 21 cm.

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. - Gliwice : Helion, 2008. - 199 s. : il. ; 24 cm. - (Onepress Exclusive).

Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich / Dariusz Tadeusz Dziuba. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - 181 s. : il. ; 23 cm.

Giełda - jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym / Bernard Belletante ; przekł. Edward Niesyty ; weryfikacja terminologii naukowej Janusz J. Tomidajewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 231, [1] s. : wykr. ; 21 cm.

Giełda : przyszłość, organizacja obecna, obroty / oprac. Stefan Woyzbun. - Warszawa : nakł. Bratniej Pomocy Studentów Szkoły Nauk Politycznych, 1928. - 224 s. ; 24 cm.

Giełdy w gospodarce / Paweł Kulpaka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 (2006). - 163 s. : il. ; 24 cm.

GPW wrazliwa jak kanarek w garści / Beata Tomaszkiewicz // Bank : Miesięcznik Finansowy 2010, nr 12, s. 58-59.

Historia spekulacji finansowych / Edward Chancellor ; przeł. Ludwik Stawowy. - Warszawa : Muza, 2001. - 481, [2] s. ; 19 cm. - (Spectrum).

Instrumenty pochodne / Krzysztof Jajuga. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. - Wyd. 3 uaktual. - 34 s. : il. ; 21 cm. - (Anatomia sukcesu : instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego / Krzysztof Jajuga).

Introduction to stock exchange investment / Janette Rutterford. - London : Macmillan Press, 1993. - 2nd ed. - XIV, 445 s. ; 24 cm.

Inwestycje finansowe / Krzysztof Jajuga, Katarzyna Kuziak, Paweł Markowski. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 438 s. : wykr. ; 24 cm. -(Rynek kapitałowy).

Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - Wyd. 2, uaktualnione, dodr. - 229, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. -(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN).

Jak czytać prospekt emisyjny / Mariusz Poślad. - Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2005. - 36 s. : il. kolor. ; 21 cm. - (Poradnik Inwestora).

Jak inwestować w Unii Europejskiej / Marta Majcher, Piotr Maziarek. - Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd : Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, 2005. - 36 s. : il. kolor. ; 21 cm. - (Poradnik Inwestora).

Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / Paweł Heciak. - Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2005. - 48 s. : il. kolor. ; 21 cm. - (Poradnik Inwestora).

Jak wejść na giełdę : poradnik dla emitentów i profesjonalnych doradców / Robert Tomaszewski. - Warszawa : Top Consulting : Fundacja: Warszawski Instytut Finansów i Spraw Międzynarodowych, 1996. - 137 s. ; 21 cm.

Klient domu maklerskiego - prawa i obowiązki / Maciej Kurzajewski, Artur Zapała ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. - Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2006. - Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. - [2], 126 s. ; 21 cm. Leksykon bankowo-giełdowy / Zbigniew Krzyżkiewicz, Władysław L. Jaworski, Mieczysław Puławski. - Warszawa : "Poltext", 1998. - 707 s. ; 22 cm.

Mały słownik giełdowy / przekł. i oprac. Wojciech Ciechorski ; Stowarzyszenie Banków Szwajcarskich. - Gdańsk : Wydaw. TOPOS : Wydaw. FOKUS, 1993. - 111 s. ; 18 cm.

Matematyk gra na giełdzie / John Allen Paulos ; [tł. Maciej Markiewicz]. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 219 s. ; 21 cm.

Na czym ludzie robią pieniądze / Tadeusz Biernat [et al] ; pod red. Macieja Wojewódki. - Kraków : Giełda MW-System, 1991. - 235 s. : il. ; 21 cm.

Narodowe Fundusze Inwestycyjne na giełdzie / Ada Kostrz-Kostecka. - Warszawa : Presspublica, 1997. - Według stanu na 15 maja 1997 r. - 260, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.

Narodowe fundusze inwestycyjne : zarządzanie nową strukturą / Bogdan Wawrzyniak [et al.] ; pod red. Bogdana Wawrzyniaka ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 239 s. ; 21 cm. - (Przedsiębiorczość).

Nasz Rynek Kapitałowy : miesięcznik analiz polskiego rynku kapitałowego. - Kraków : Agencja Informacyjna Penetrator, 2006 ; nr 4 (184).

Obligacje i akcje / Krzysztof Jajuga. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. -Wyd. 3 uaktual. - 40 s. : il. ; 21 cm. –(Anatomia sukcesu : instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego / Krzysztof Jajuga).

O obrotach giełdowych. T. 1 / przez L. H. - Warszawa : Pajewski, 1879. - 321 s. ; 17 cm.

O obrotach giełdowych. T. 2 / L. Heilpern. - Warszawa : Pajewski, 1879. - 285 s. ; 17 cm.

Opcje giełdowe : [metody i strategie] / David Ford ; [tł. Piotr Kazimierski]. - Warszawa : K. E. Liber, 1997. - VI, 178 s. : il. ; 24 cm. - (Przewodnik Inwestora; z Biblioteki "Parkietu").

Opcje na polskim rynku finansowym : wycena, strategie / Grzegorz Golec. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 153 s. : rys., wykr. ; 24 cm.

Organizacja i funkcjonowanie giełd kapitałowych : (na przykładzie giełd amerykańskich) / Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 47 s. ; 21 cm. - (Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera).

Papiery wartościowe w obrocie masowym / Robert Jurga, Marek Michalski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. - 203 s. ; 21 cm.

Parkiet : Gazeta Giełdy. - Warszawa : "Parkiet", 1999 nr 1 ; 2000 nr 1-20.

Pieniężna polityka państwowa : pojęcie banku, pieniężny rynek, waluta, banki, giełda, skutki wojny światowej, wnioski powojenne / Jan Mars. - Lwów : nakł. autora, 1918. - 102 s. ; 23 cm.

Pierwsze kroki na rynku kapitałowym / Piotr Biernacki, Piotr Szulec. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. - Wyd. 4 uaktual. - 58 s. : il. ; 21 cm. - (Poradnik Inwestora - Komisja Nadzoru Finansowego).

Podstawowe akty prawne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. - Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 1993. - Wyd. 2. popr. - 91, [3] s. ; 24 cm.

Podstawowe strategie inwestowania / Krzysztof Jajuga. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. - Wyd. 3 uaktual. - 30 s. ; 21 cm. - (Anatomia sukcesu : instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego / Krzysztof Jajuga). Polityka / red. nacz. Stefan Żółkiewski. - Warszawa : Wydaw. Prasowe "Polityka", 1991 ; nr 17.

Polskie papiery wartościowe = Polish securities / Leszek Kałkowski, Lesław Andrzej Paga ; zdj. Janusz Rosikoń ; [tł. Katarzyna Górska-Łazarz]. - Warszawa : Rosikon Press, cop. 1994. - 200 s. : il. kolor. ; 32 cm.

Powszechny kodeks handlowy wraz z ustawą wprowadczą, ustawą o stręczycielach i ustawą o organizacyi giełd z uwzględnieniem odnośnych ustaw i rozporządzeń póĄniejszych / oprac. i orzeczeniami Sądów najwyższych w Wiedniu i Lipsku objaśniony przez Józefa Rosenblatta. - Cieszyn : nakł. Karola Malika, 1877. - X, 256 s. ; 18 cm.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych / oprac. publ.: Beata Binek [et al.]. - Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2003. - 239 s. ; 21 cm.

Prawa i obowiązki klienta domu maklerskiego / oprac. publikacji Aleksander Chłopecki, Katarzyna Nowocień-Dycha, Artur Zapała. - Warszawa : nakł. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, 2003. - 144 s. ; 21 cm.

Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji / oprac. publ. Witold Pochmara, Artur Zapała ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. - Warszawa : KPWG, 2003. - 184 s. ; 21 cm.

Prawo giełdowe / Konrad Zacharzewski. - Warszawa : C. H. Beck, 2010. - XXI, [1], 397 s. ; 21 cm. - (Podręczniki Prawnicze).

Prawo giełdowe : papiery wartościowe / wprow. oprac. Jan Mojak ; zbiór przepisów oprac. Marek Jakubek i Jan Mojak. - Lublin : Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, 2000. - Wyd. 5, stan prawny na dzień 1 marca 2000 r. - XV, 549 s. ; 21 cm.

Prawo papierów wartościowych / wprow. oprac. Jan Mojak ; zbiór przepisów oprac. Marek Jakubek, Jan Mojak. - Lublin : Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, 1998. Wydanie Wyd. 8 zm., stan prawny na dzień 20 stycznia 1998. - 580 s. ; 21 cm.

Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Jana Czekaja i Stanisława Owsiaka ; aut. Ryszard Borowiecki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 213 s. ; 24 cm.

Prawne otoczenie rynku kapitałowego / Marek Łyszczak. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 150, [1] s. ; 24 cm. - (Rynek kapitałowy).

Przestępstwa giełdowe / Ryszard Kuciński. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2000. - XXI, [1], 356 s. ; 23 cm. - (Poradniki Prawnicze).

Przyszłość warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych / [aut. Jarosław Deryło, Wioletta Nawrot, Wiesław Rozłucki]. - Warszawa : BRE Bank : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, 2003. - 48 s. : wykr. ; 30 cm. - (Zeszyty BRE Bank-CASE).

Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Stanisław Belniak [et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - 29, [1] s. ; 24 cm.

Psychologia inwestowania : klasyczne strategie osiągania sukcesów na giełdzie / Martin J. Pring ; przeł. Anna Nowińska. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999. - 243 s. : wykr. ; 24 cm. -(Finanse i Inwestycje).

Publiczny obrót papierami wartościowymi ; Fundusze inwestycyjne : w świetle ustaw obowiązujących od 21 grudnia 1997 r. / oprac. Jan A. Prochowski. - Skierniewice : Sigma, [1997]. - 213 s. ; 21 cm.

Regulamin Giełdy
Reguły gry na giełdzie : 50 najpopularniejszych zasad inwestowania - fakty i fikcje / Michael D. Sheimo ; przeł. Wojciech Madej. - Warszawa : WIG-Press, 1998. - 179 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Inwestora).

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce a restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw / red. nauk. Waldemar Frąckowiak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : W. Frąckowiak i Partnerzy - Wielkopolska Grupa Konsultingowa, 1996. - 211 s. : il. ; 24 cm.

Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - Wyd. 4 uaktualnione. - 638, [2] s. : il. ; 24 cm. - Seria (FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN).

Rynek finansowy i jego mechanizmy : suplement : notowania giełdowe w nowym systemie informatycznym / Wiesław Dębski. - Notowania giełdowe w nowym systemie informatycznym. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 27 s. ; 24 cm.

Rynek, giełda, inwestycje / Jacek Socha. - Warszawa : Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, cop. 1998. - 303 s. : wykr. ; 21 cm.

Rynek opcji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Stefan Mynarski. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - 38 s. : wykr. ; 24 cm.

Rynek opcji : strategie inwestycyjne i analiza ryzyka / Allen Jan Baird ; przeł. Maciej J. Bieńkowski. - Warszawa : "ABC", 1998. - 211 s. : wykr. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje).

Rynek papierów wartościowych / Witold Bień. - Warszawa : "Difin", 2004. -Wyd. 6. - 359 s. : il. ; 24 cm.

Rynek papierów wartościowych / Wojciech Grzegorczyk ; Uniwersytet Łódzki. - ŁódĄ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. - Wyd. 3. - 99 s. : il. ; 24 cm.

Rynek papierów wartościowych strefy euro / pod red. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej. - Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007 (2006). - 360 s. : il. ; 24 cm.

Rynek wtórny papierów wartościowych / Krzysztof Jajuga. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. - Wyd. 3 uaktual. - 32 s. : il. ; 21 cm. - (Anatomia sukcesu : instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego / Krzysztof Jajuga).

Rzeczpospolita. - Warszawa : PPW "Rzeczpospolita", 1991 ; nr 91 z 18 kwietnia. Spekulacja i inwestowanie długoterminowe : zwycięskie strategie osiągania zysku z transakcji i wzrostu kapitału / Charles Vintcent ; [tł. Sylwia Migdał, Iwona Ząbecka]. - Warszawa : "Liber", 2000. - XVI, 224 s. : wykr. ; 24 cm. - (Przewodnik Inwestora).

Spekulacja : podejście strategiczne / Will Slatyer ; [tł. Piotr Grauer, Jakub Kluziński]. -Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 1998. - 160 s. : wykr. ; 24 cm. - (Inwestowanie).

Sukces na giełdzie : 24 lekcje skutecznego inwestowania : jak odnieść sukces na giełdzie / przedstawia William O'Neill ; [tł. Justyna Matysiak]. - Warszawa : K. E. Liber, 2000. - 213 s. : il. ; 21 cm. - (Przewodnik Inwestora).

System informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Adam Nowicki, Marek Świątek, Janusz Zawiła-NiedĄwiedzki. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. - 139 s. : rys., wykr. ; 24 cm.

System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych / Bogna Janik. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. - 216 s. : il. ; 24 cm.

Sztuka inwestowania : analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem na GPW / Paweł Perz. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2008. - 207 s. : il. ; 24 cm.

Sztuka wyboru akcji : dziesięć skutecznych sposobów / Richard Koch ; [tł. Piotr Grauer, Jakub Kluziński]. - Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 1996. - VIII, 214 s. ; 24 cm. - (Przewodnik Inwestora).

Teoria inwestycji finansowych / David G. Luenberger ; przekł. Kamila Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak. - Tyt. oryg.: Investment science. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 609, [2] s. : wykr. ; 24 cm. - (Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości).

Umowa o pośrednictwo giełdowe / Konrad Zacharzewski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. - 457, [5] s. ; 24 cm.

Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym : (zlecenie maklerskie) / Michał Romanowski. - Warszawa : C.H. Beck, 2000. - XXXVII, [1], 394 s. ; 23 cm. - (Poradniki Prawnicze).

Warunki handlowe : [zwyczaje giełdowe ogólnopolskie]. - [S. l.] : Związek Giełd Zbożowo-Towarowych w Polsce, 1938 (Bydgoszcz : Druk. Bydgoska). - 79 s. ; 17 cm.

Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji... : profile psychologiczne inwestorów giełdowych / Derrick Niederman ; przeł. Wojciech Madej. - Warszawa : WIG-Press, 2000. - [12], 135 s. : wykr. ; 25 cm. - (Biblioteka Inwestora).

Wprowadzenie do inwestycji finansowych : depozyty i instrumenty rynku pieniężnego / Krzysztof Jajuga. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. - Wyd. 3 uaktual. - 42 s. ; 21 cm. - (Anatomia sukcesu : instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego / Krzysztof Jajuga).

Wprowadzenie spółki akcyjnej na giełdę / Anna Mach. - Kraków : "Lege Artis" Dom Wydawniczy, cop. 1998. - 218 s. ; 21 cm. - (Monografie Lege Artis).

Wyniki Finansowe Spółek Giełdowych / [Notoria Serwis]. - Siedlce : Agencja Wydawnicza RANT, 2000 ; z. 1 (27).

Zasada # 1 : prosta strategia odnoszenia sukcesów inwestycyjnych na giełdzie / Phil Town ; przeł. Anna Krochmal i Robert Kędzierski. - Warszawa : MT Biznes, cop. 2007. - 351 s. : il. ; 24 cm. - (Światowe Bestsellery Biznesowe).

Zawód - inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Alexander Elder ; przeł. Anna Nowińska. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998. - 329, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje).

Witryny internetowe:

Oficjalna strona Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie   WWW.GPW.PL

[Rozmiar: 8915 bajtów]