O wystawie


       Wystawa prezentuje postacie i dzieła wymienionych autorów oraz ideę domeny publicznej, wraz ze sposobem dojścia do zdigitalizowanych dzieł w bibliotece cyfrowej, z którą współpracujemy.

Ze względu na ogromną różnicę poglądów autorów przy ich prezentacji zastosowano układ dwustronny. Lewą stronę Sali Wystawowej zajmują zatem gabloty poświęcone Ludwikowi Krzywickiemu (oprac. A. Osiewalska), prawą Stanisławowi Dziewulskiemu, Stanisławowi Głąbińskiemu i Adamowi Heydelowi.