O wystawie

open

Katedra Filozofii ma już 50 lat !!!!!!!!!!!!

      Powstała w 1962 roku. Katedrę założył prof. dr hab. Leszek Kasprzyk, a od samego początku pracował w niej prof. dr hab. Adam Węgrzecki, który po odejściu prof. Leszka Kasprzyka pełnił funkcję najpierw Kierownika Zakładu Filozofii i Socjologii, potem Kierownika Zakładu Filozofii (kiedy nasi koledzy socjolodzy utworzyli odrębny Zakład), a od 1983 roku Katedry Filozofii aż do przejścia cztery lata temu na emeryturę. Wtedy zastąpił go prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko, obecnie na czele Katedry stoi prof. UEK dr hab. Janina Filek.

      Od początku roku akademickiego 2010/2011 Katedra składa się z dwóch zakładów: Filozofii Człowieka, którą kieruje prof. UEK dr hab. Leszek Kusak oraz Etyki i Filozofii Społecznej pod przewodnictwem prof. UEK dr. hab. Janiny Filek. W skład pierwszej wchodzą: prof. dr hab. Adam Węgrzecki, dr Piotr Augustyniak, dr Jerzy Bukowski, dr Dobrosław Kot, w skład drugiej: prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko, dr Katarzyna Guczalska, dr Inga Mizdrak, dr Tomasz Kwarciński. Sekretariat Katedry prowadzi mgr inż. Maria Głodowicz.

      W świeżej i wdzięcznej pamięci mamy osoby, które pracowały z nami przez wiele lat, a przeszły w ostatnim okresie na inne uczelnie: prof. dr hab. Czesława Piecuch i prof. dr hab. Czesław Porębski lub na emeryturę: dr Leopold Zgoda.

      Od wielu lat Katedra ma siedzibę w budynku Biblioteki na drugim piętrze, dwa lata temu część pracowników przeniosła się do pomieszczeń w świeżo wyremontowanej kamienicy przy ul. Rakowickiej 16 na IV piętrze.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
© 2013
Aby katalog był wyświetlany prawidłowo, należy upewnić się, że zainstalowana jest aktualna wersja przeglądarki.