O wystawie

      open Wystawę poświęconą obchodom Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 można było oglądać w holu Biblioteki Głównej w dniach 21.11 – 21.12.2012. Przygotowało ją Centrum Dokumentacji Europejskiej w Krakowie przy wsparciu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, w oparciu o zasoby Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Krakowie. Na otwarcie wystawy zostali zaproszeni między innymi słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK.

Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 było zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Była to również okazja, aby zachęcić polityków i inne zainteresowane strony do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. Celem wystawy było m.in. zachęcenie seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu i włączania się w życie społeczne.

Z książkami, broszurami oraz innymi materiałami zaprezentowanymi w trakcie wystawy można się zapoznać także po jej zakończeniu w Czytelni Europejskiej (Budynek Biblioteki, p. 317, III p.).