O wystawie

[Plakat] W tym roku mija 70 lat od powstania Banku Światowego. Z tej okazji Biblioteka Główna przygotowała wystawę przybliżającą działalność tej instytucji.

World Bank oprócz tego, że spełnia niejako rolę banku, jest też aktywnym obserwatorem i analitykiem procesów gospodarczych, społecznych, socjologicznych, a także innych, istotnych z punktu widzenia krajów tzw. rozwiniętych.
Wszystkie swoje wnioski, prognozy lub propozycje publikuje w ramach monografii, czy serii wydawniczych .

W 1993 roku przy Bibliotece Głównej UEK rozpoczęła działalność Biblioteka Depozytowa WB. 15 lat współpracy zaowocowało bogactwem dzisiejszej kolekcji specjalnej, na którą składają się liczne monografie, czasopisma, raporty, serie wydawnicze oraz dokumenty elektroniczne. Zakres chronologiczny zbiorów obejmuje lata 1967-2008.

Od 2009 roku Bank Światowy postanowił udostępniać większość materiałów w wolnym dostępie w ramach Open Knowledge Repository.

Zaprezentowane na wystawie publikacje Banku Światowego oraz opinie o nim pozwoliły przedstawić działalność tej instytucji.

[Misja BŚ]