O wystawie

W roku 2016 obchodziliśmy 1050 rocznicę chrztu Polski. Mieszko I przyjmując chrzest wprowadził państwo na stałe do kręgu zachodniej łacińskiej cywilizacji europejskiej. Pomimo długotrwałego procesu chrystianizacji kraju, trwającego kilka stuleci, Polska powoli przestawała być krajem „barbarzyńskim”. Przyjęcie chrześcijaństwa oznaczało utożsamianie się z Europą, a Piastowie stali się tym samym równoważnym partnerem w stosunkach międzypaństwowych.

Początki naszej państwowości, podobnie jak sama osoba pierwszego historycznego władcy, kryją wiele tajemnic i niejasności. Zapraszamy serdecznie w podróż do czasów odległych, o których pisali pierwsi średniowieczni kronikarze. Co wiadomo na pewno, jak bardzo różnią się od siebie relacje pisane, kim był Mieszko I, jak doszło do podjęcia decyzji o chrzcie, w jakich okolicznościach narodziła się Chrześcijańska Polska, co zbadali do tej pory historycy, językoznawcy i archeolodzy, jakie były konsekwencje tego wydarzenia? Na te i wiele innych pytań mogli Państwo znaleźć odpowiedź na naszej wystawie, która prezentowana była w Sali Wystawowej Biblioteki Głównej UEK od 15 maja do 22 lipca 2016 r.
Zdjęcia wystawy

Opracowanie wystawy

Opracowanie wystawy:

Aleksandra Binczycka
Joanna Kucharzyk

Korekta:

Małgorzata Strakowska-Szczurek

Opracowanie graficzne:

Marta Stanowska

Opracowanie graficzne plakatu
i katalogu multimedialnego:

Marta Stanowska

Przygotowanie materiałów do katalogu multimedialnego:

Aleksandra Binczycka

Zdjęcia

Aleksandra Binczycka


Plakaty

Bibliografia

 1. 966: narodziny Polski: co się zdarzyło przed 1050 laty? : władztwo Piastów, chrzest Mieszka I, królestwo Bolesława Chrobrego, red.
 2. Będkowski L., Warszawa: Wydawnictwo Polityki, 2016.
 3. Barkowski R. F., Tajemnice państwa polskiego 966, Warszawa: Bellona, 2016.
 4. Beier B., et al., Kronika Chrześcijaństwa, Warszawa: Świat Książki, 1998.
 5. Gędek M., Tajemnica początków Polski, Warszawa: Bellona, 2014.
 6. Grodecki R., Zacharowski S., Dąbrowski J., Dzieje Polski Średniowiecznej, Tom I, Kraków: Wydawnictwo PLATAN, 1995.
 7. Hankiewicz K., Zarys filozofii słowiańskiej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 8. Historia Polski, Tom I do roku 1764, cz. I. do połowy XV w., red. H. Łowmiański, Warszawa: PWN, 1960.
 9. Kienzler I., Początki i chrystianizacja państwa Polskiego, Warszawa: Bellona, 2016.
 10. Kłoczkowski J., Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa: Świat Książki, 2007.
 11. Labuda G., Pierwsze państwo polskie (Dzieje narodu i państwa polskiego), Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1989.
 12. Mały słownik kultury dawnych Słowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988.
 13. Ożóg K., 966. Chrzest Polski, Kraków: Biały Kruk, 2016.
 14. Strzelczyk J., Od Prasłowian do Polaków (Dzieje narodu i państwa polskiego), Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
 15. Szwarc A., Urbański M., Wieczorkiewicz P., Kto rządził Polską? Nowy poczet władców – od początków do XXI wieku, Warszawa: Świat Książki, 2007.
 16. Widajewicz J., Studia nad relacją o Słowianach Ibrahima Ibn Jakuba, Kraków: PAU, 1946.
 17. Wysocki W. J., Polonia Christiana. Szkice z dziejów Polski Chrześcijańskiej, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2014.