Internetowy katalog kartkowy:

Zdigitalizowany katalog kartkowy w układzie alfabetycznym zawiera informacje o zbiorach Biblioteki zgromadzonych w latach 1955-1993.

Katalog został już częściowo przygotowany do wyszukiwania przez termin (zob. okno dialogowe) oraz przez indeksy aktywowane klawiszem „zaawansowane”. Katalog można też przeglądać w sposób odpowiadający tradycyjnemu katalogowi papierowemu (poprzez hasło główne karty katalogowej).

UWAGA :
W celu sprawdzenia, czy dana książka znajduje się w zbiorach naszej Biblioteki należy najpierw przeszukać
katalog komputerowy.

katalog online
dostęp zdalny
zasoby online
lista az
bkolekcje specjalne