Przejdź do treści

Co zawiera baza Dorobek

Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokumentowany jest w oparciu o ZARZĄDZENIE nr R.0211.62.2021 Rektora UEK z dnia 24 września 2021 r. w sprawie systemu informacji o osiągnięciach publikacyjnych pracowników i doktorantów UEK – baza Dorobek.

Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz do 2014 r. niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników UEK.
Od 2015 roku do bazy wprowadzane są także publikacje doktorantów.

Baza jest aktualizowana na bieżąco.

Dane zawarte w bazie Dorobek wykorzystywane są do różnego typu analiz, a zwłaszcza do:

Publikacje rejestrowane są z autopsji, w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, dostępne on-line oraz oryginały i odbitki prac dostarczane przez autorów, a także na podstawie informacji zawartych w bazach danych.

Istnieje możliwość zgłoszenia nowej publikacji przez formularz. Wyznaczeni pracownicy Oddziału Informacji i Dokumentacji (OIiD) przesyłają e-mailem informację, do których pozycji nie mają dostępu. W takich przypadkach konieczne jest dostarczenie materiałów do pok. 312, 310 - III piętro - ZOBACZ GODZINY OTWARCIA.

Nowo zatrudnieni pracownicy wizytę w OIiD powinni poprzedzić wysłaniem wykazu publikacji na adres: dorobek@uek.krakow.pl. Ograniczy to przynoszenie materiałów, które znajdują się w zbiorach Biblioteki.

Po zarejestrowaniu w bazie przyniesione materiały są zwracane autorom.

Kontakt

Oddział Informacji i Dokumentacji

pok. 312, III piętro, Biblioteka Główna

dorobek@uek.krakow.pl

12 293 5736, 5739, 5751

Oświadczenie

Osoby zatrudnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej UEK zobowiązani są do składania oświadczenia upoważniającego UEK do wykazania osiągnięć naukowych w procesie ewaluacji Uczelni. Oświadczenie generowane jest za pośrednictwem formularza. Po jego wygenerowaniu podpisane oświadczenie należy przesłać na adres dorobek@uek.krakow.pl lub dostarczyć do Oddziału Informacji i Dokumentacji, pok. 312, 310 - III piętro - ZOBACZ GODZINY OTWARCIA.

Dane do logowania do formularza:

Login – identyfikator ORCID

Hasło – PESEL

Nowo zatrudnionych pracowników oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEK prosimy o przesłanie swojego identyfikatora ORCID na adres dorobek@uek.krakow.pl

Aktualności

Komunikat o zmianie i sprostowaniu wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.