Przejdź do treści

ORCID iD

Unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części. Stosowanie ORCID pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym, precyzować tożsamość osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację, a także eliminować problem różnych wersji zapisu imienia i nazwiska.

ORCID jest bezpłatny i mogą z niego korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje. ORCID ma możliwość łączenia i linkowania do profili autora założonych w Scopusie oraz w ResearcherID / Publons, dla szybkiej identyfikacji autora. Istnieje też możliwość importu danych z bazy Dorobek w formacie BibTeX.

Scopus Author Profile

Identyfikator tworzony automatycznie przez komputerowe algorytmy w bazie Scopus. Jego celem jest rozróżnienie autorów o podobnych nazwiskach przez przypisanie do każdego z nich unikalnego numeru i zgrupowanie wszystkich dokumentów napisanych przez tego autora, znajdujących się w zasobach bazy Scopus.

ResearcherID / Publons

Identyfikator składa się ze znaków alfanumerycznych i uwzględnia rok, w którym użytkownik się zarejestrował. Serwis wyświetla publiczny profil badacza (powiązany z Web of Science), jego e-mail, afiliację i zainteresowania naukowe, wykaz publikacji oraz umożliwia korygowanie danych, monitorowanie liczby cytowań i indeksu Hirscha.

W 2019 r. wszystkie konta ResearcherID oznaczone jako "publiczne" zostały przeniesione (wraz z dotychczasową zawartością) na platformę Publons. Dotychczasowe numery indentyfikatorów ResearcherID oraz dane do logowania pozostały bez zmian, a wszelkie łącza prowadzące do profilu ResearcherID automatycznie przekierowują do odpowiedniej strony na platformie Publons.

Publons to platforma prezentująca w jednym miejscu informacje o publikacjach, cytowaniach i recenzjach dokonywanych przez naukowców. Powiązana jest z bazą Web of Science, systemem ORCID i tysiącami czasopism naukowych, dzięki czemu można automatycznie importować lub aktualizować publikacje z różnych zasobów.

Google Scholar

Narzędzie, które pozwala użytkownikom na tworzenie i zarządzanie ich własnym profilem naukowym. Profile te są tworzone na podstawie publikacji i innych danych naukowych, które są dostępne w Google Scholar. Użytkownicy mogą tworzyć swoje profile, który umożliwiają im proste prezentowanie swojego dorobku publikacyjnego.